Dyrektor Instytutu Fizyki UMCS


prof. dr hab. Mieczysław Budzyński  
Zakład Metod Jądrowych IF UMCS (ZMJ IF UMCS na stronie Wydziału)

Pokój: 601 (VI p., wieżowiec), 40 (parter, budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6188, (81) 537-6193
e-mail: mieczyslaw.budzynski@umcs.lublin.pl


 Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki UMCS


dr hab. Andrzej Pelc 
Zakład Spektrometrii Mas IF UMCS (ZSM IF UMCS na stronie Wydziału)

Pokój: 601 (VI p., wieżowiec), 43 (parter, budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6296, (81) 537-6178
e-mail: andrzej.pelc@umcs.lublin.pl


 Adres Instytutu Fizyki UMCS


ul. Akademicka 7
20-031 Lublin

Sekretariat Instytutu Fizyki UMCS (pokój: 601 - VI piętro, wieżowiec)

mgr Hanna Rudzka

e-mail: hanna.rudzka@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Magdalena Wit
e-mail: magdalena.wit@poczta.umcs.lublin.pl

Telefon: (81) 537-6143, (81) 537-6188

Fax: (81) 537-6191
e-mail: fizyka@umcs.lublin.pl

Strona www Instytutu Fizyki UMCS: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl

Strona Instytutu Fizyki UMCS (na stronie UMCS)

Instytut Fizyki UMCS specjalizuje się w:

 • astrofizyce i teorii grawitacji,
 • biofizyce,
 • dydaktyce fizyki,
 • fizyce jonów i implantacji,
 • fizyce matematycznej,
 • fizyce molekularnej,
 • fizyce powierzchni,
 • spektrometrii mas,
 • teorii jądra atomowego,
 • teorii fazy skondensowanej,
 • zastosowaniach metod jądrowych w badaniach ciał stałych.