✯ Drzwi Otwarte 2018 ✯

DRZWI OTWARTE
na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie
9 marca 2018 r.

Lokalizacja wydarzeń Wydziału Humanistycznego:
"Nowa Humanistyka", pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

"Stara Humanistyka", pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
(obecnie siedziba Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS)

Dom Studencki Kronos, ul. Sowińskiego 17

Laboratorium symultaniczne w ACK "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16

Pobierz→ PROGRAM DRZWI OTWARTYCH NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UMCS

Poza wydarzeniami opisanymi w szczegłówym PROGRAMIE, w godz. 9.15-13.00 przy stoiskach zlokalizowanych w holu obok wejścia głównego do budynku Nowej Humanistyki dyżurować będą studenci i pracownicy, którzy udzielą informacji na temat kierunków studiów i oferty edukacyjnej Wydziału.

W imieniu Pracowników i Studentów Wydziału serdecznie zapraszamy!


Strona Drzwi Otwartych UMCS 2018