Dni i godziny zajęć nauk pływania I semestr 2017/2018

WYKAZ TERMINÓW  NAUK PŁYWANIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2017/2018:

PONIEDZIAŁEK

17:00 – dzieci doskonalenie M. Zimna

17:00 – dzieci doskonalenie W. Dankiewicz

17:45 – dzieci doskonalenie  M. Zimna

17:45 – dorośli doskonalenie W. Dankiewicz

WTOREK

19:15 – dorośli nauka i doskonalenie M. Bagiński

ŚRODA

17:00 – dzieci nauka A. Biaduń

17:00 – dzieci doskonalenie A. Kołodziejczyk

17:00 – dzieci doskonalenie B. Jurek

17:00 – dorośli doskonalenie W. Dankiewicz

PIĄTEK

17:00 – dzieci doskonalenie J. Kubić 

17:45 – dzieci doskonalenie J. Kubić

17:45 – dorośli doskonalenie W. Dankiewicz

NIEDZIELA

16:15 – dzieci  doskonalenie A. Górny

16:15 – dzieci doskonalenie J. Kubić

16:15 – dzieci doskonalenie M. Bagiński

17:00 – dzieci doskonalenie A. Górny

17:00 – dzieci doskonalenie J. Kubić

17:00 – dzieci doskonalenie M. Bagiński

17:45 – dzieci nauka A. Górny

17:45 – dzieci doskonalenie J. Kubić

17:45 – dzieci doskonalenie M. Bagiński