Dla Kandydatów WFiS

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale:

 
 
 
 
 
 

Studia doktoranckie

Studia podyplomowe i szkolenia

 


 

Wejdź na stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów: www.irk.umcs.pl i zapisz się już dziś!

Terminarz

EuropeistykaFilozofiaKreatywność społecznaSocjologia (w tym Socjologia 40+)Zarządzanie w politykach publicznych

 • 14 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 13-15 lipca, 20-21 lipca, 26-27 lipca - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zarejestrowanych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 11-13 września, 19-22 września - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zarejestrowanych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 
Kognitywistyka
 • 14 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 7 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 11 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 13-15 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 18 lipca - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 20-21 lipca - przyjmowanie dokumentów Kandydatów z (2) listy
 • 24 lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26-27 lipca - przyjmowanie dokumentów Kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozofii i Socjologii, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4, p. 136, godz. 10:00 - 14:00 (MAPKA)

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Jak zostać studentem? Rekrutacja krok po kroku

Kontakt z wydziałową komisją rekrutacyjną: 

 

Studiuj na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS!

Ulotka wydziałowa