Dla Kandydatów WFiS

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Jak zostać studentem? Rekrutacja krok po kroku

Kontakt z wydziałową komisją rekrutacyjną: 

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale:

Studia doktoranckie

Studia podyplomowe i szkolenia

 

Studiuj na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS!

 

>