Dla Kandydatów WFiS

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale:

 
 
 
 
 

Studia doktoranckie

Studia podyplomowe i szkolenia

 


 

Wejdź na stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów: www.irk.umcs.pl i zapisz się już dziś!

Jak zostać studentem? Rekrutacja krok po kroku

Kontakt z wydziałową komisją rekrutacyjną: 

 

Studiuj na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS!

Ulotka wydziałowa