Dla Kandydatów WFiS

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale:

 
 
 
 
 
 

Studia doktoranckie

Studia podyplomowe i szkolenia

 


 

Wejdź na stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów: www.irk.umcs.pl i zapisz się już dziś!

Terminarz

EuropeistykaFilozofia, KognitywistykaKreatywność społecznaSocjologia (w tym Socjologia 40+)Zarządzanie w politykach publicznych

  • 14 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
  • 11-13 września, 19-22 września - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zarejestrowanych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozofii i Socjologii, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4, p. 136, godz. 10:00 - 14:00 (MAPKA)

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Jak zostać studentem? Rekrutacja krok po kroku

Kontakt z wydziałową komisją rekrutacyjną: 

 

Studiuj na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS!

Ulotka wydziałowa