Dariusz Kluczyk

mgr Dariusz Kluczyk - absolwent Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Tytuł rozprawy

Analiza spektroskopowa organizacji molekularnej wybranych 1,3,4-tiadiazoli oraz efektów ich działania w badaniach in vivo w modelu hipoksji normo barycznej u szczurów.

Promotor

  • prof. dr hab. Mariusz Gagoś - Zakład Biologii Komórki UMCS w Lublinie

 

Promotor pomocniczy

  •  dr Arkadiusz Matwijczuk - Zakład Fizyki Stosowanej Katedra Fizyki UP w Lublinie