ZUMBA
NORMALNY [zł]
ULGOWY [zł]
Bilet jednorazowy
15
12
Karnet miesięczny
 1x w tygodniu
42
36
 2x w tygodniu
73
64
 3x w tygodniu
105
90
Karnet semestralny
 1x w tygodniu
130
115
 2x w tygodniu
220
190
 3x w tygodniu
300
270


*karnety (opłaty) ulgowe przysługują dzieciom i młodziezy uczacej się do 26 roku życia, studentom, pracownikom UMCS, emerytom, rencistom, kombatantom, os. niepełnosprawnym oraz posiadaczom Kart Absolwenta - na podstawie ważnego dokumentu

Informacje i zapisy telefonicznie 81 533 20 58 (poniedziałek - piątek w godzinach 6:00-21:40, sobota - niedziela 8:00-20:00) lub osobiście w recepcji Centrum Kultury Fizycznej UMCS