Dyżury pracowników CKF

 Harmonogram dyżurów nauczycieli Centrum Kultury Fizycznej UMCS w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018: