Dyżury pracowników CKF

 

Harmonogram dyżurów nauczycieli akademickich CKF w semestrze zimowym rokuakademickiego 2017/2018: