Biblioteka Główna UMCS

Absolwenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, posiadający Kartę Absolwenta UMCS mogą uzyskać kartę biblioteczną upoważniającą do wypożyczania książek do domu poprzez założenie konta kaucyjnego. Obowiązująca absolwentów posiadających Kartę Absolwenta UMCS opłata kaucyjna wynosi 50 zł.

Uczestnicy Programu Absolwent UMCS są zwolnieni z opłat za prowadzenie konta bibliotecznego.

Aby uzyskać dostęp do zbiorów Biblioteki Głównej UMCS na warunkach preferencyjnych przewidzianych dla Uczestników Programu Absolwent UMCS, należy udać się do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, mieszczącej się przy ul. Radziszewskiego 11, 20-031 w Lublinie, i okazać podpisaną Kartę Absolwenta UMCS.

Szczegółowe informacje na temat zasad wypożyczania książek z Biblioteki Głównej UMCS znajdują się na stronie internetowej BG.