Badania naukowe

Tematy badawcze realizowane przez pracowników Instytutu Kulturoznawstwa w roku 2017

Zakład Kultury Polskiej

1. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe oraz problemy jego ochrony
2. Komunikacja kulturowa i międzykulturowa
3. Problemy kultury audiowizualnej i aksjologii

 

Zakład Kultury Wizualnej

4. Kinematografia polska i światowa (zjawiska kulturowe związane z kinem postrzeganym w kontekście filmoznawstwa, semiotyki, filozofii, antropologii oraz kultury popularnej)

5. Nowe media, humanistyka cyfrowa, gry komputerowe

6. Komunikacja niewerbalna (przede wszystkim w aspekcie proksemicznym, kinezycznym, haptycznym, okulestycznym), również w odniesieniu do różnic międzykulturowych

7. Kultura popularna (w tym badania nad przedstawieniami ojcostwa, m.in. zwyczajem kuwady)

Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze

8. Kultura cyfrowa
9. Humanistyka cyfrowa

Zakład Kultury i Historii Żydów

10.Żydzi w Polsce w okresie XVI-XX wieku - historia, kultura, religia, metodologia badań
11.Edukacja wielokulturowa i edukacja o Holokauście

Zakład Historii Kultury

12.Historia kultury polskiej i powszechnej 

13.Sztuka XIX i XX wieku

Zakład Badań nad Dziedzictwem Kulturowym

14.Problemy muzeologii współczesnej
15.Estetyka muzyczna i problemy libretta operowego

Zakład Antropologii Społeczno-Kulturowej

16. Powszechna i polska antropologia społeczno-kulturowa i filozofia społeczna: historia, metody badawcze, koncepcje
17. Analiza krytyczna istotnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych - perspektywa antropologiczna, filozoficzna, socjologiczna