Archiwalne akty prawne

Uchylone i wygasłe uchwały Senatu UMCS

Uchwały rekrutacyjne

Pozostałe uchwały

Uchylone i wygasłe zarządzenia Rektora UMCS

Wykaz dyscyplin i limity przyjęć na studia doktoranckie

Opłaty

Zajęcia dydaktyczne

Stypendia doktoranckie

Pomoc materialna