Ankieta dla studentów I roku

Celem badania ankietowego osób przyjętych na I rok studiów, było pozyskanie ich opinii na temat atrakcyjności oferty edukacyjnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Po raz pierwszy badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013. Studenci zapraszani byli wówczas do wypełnienia anonimowej ankiety w formie papierowej. W badaniu udział wzięło 1937 studentów pierwszego roku. Za organizację, nadzór nad prawidłowym przebiegiem oraz opracowanie wyników pierwszej edycji badania odpowiadało Centrum Promocji.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 odbyła się kolejna edycja procesu. Przed rozpoczęciem badania zmodyfikowana została treść ankiety oraz sposób jej dystrybucji. W tej edycji, respondenci po raz pierwszy wypełniali kwestionariusz drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji Ankieter, powiązanej z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS). W procesie udział wzięło 1961 osób i uzyskano zwrotność na poziomie 33,4%. Za przeprowadzenie badania oraz opracowanie wyników odpowiedzialne było Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia z Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów. Celem sformułowania szczegółowego planu działań mających na celu promocję studiowania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, przygotowany raport został przekazany bezpośrednio do Centrum Promocji.

    Autor
    Agnieszka Turek