Aneta Sowa-Jasiłek

mgr Aneta Sowa-Jasiłek - absolwentka Studiów Doktoranckich kierunku biologia

Tytuł rozprawy

Przeciwgrzybowe właściwości lizozymu i peptydu anionowego 2 Galleria mellonella

Promotor

  • dr hab. Małgorzata Cytryńska prof. nadzw. - Zakład Immunobiologii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 Promotor Pomocniczy

  •  dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas - Zakład Immunobiologii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Recenzenci

  • prof. dr hab. Barbara Płytycz - Instytut Zoologii; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • prof. dr hab. Mieczysława Boguś - Instytut Parazytologii im. W Stefańskiego PAN w Warszawie