Translatoryka - rekrutacja na studia podyplomowe

W CJKP UMCS trwają zapisy na nową edycję studiów podyplomowych z zakresu translatoryki. Planowany termin rozpoczęcia zajęć - październik 2017.

Czas trwania: 2 semestry, zajęcia co 2 tygodnie w soboty i niedziele, łącznie 300 godzin zajęć.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia) i studiów magisterskich, z udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie B2/C1 oraz cudzoziemców angielskojęzycznych, z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze tłumacza w oparciu o znajomość języka specjalistycznego, gł. ekonomiczno-prawnego, uprawniające do zatrudnienia w biurach tłumaczeń, kancelariach prawnych, sądach, instytucjach unijnych, firmach międzynarodowych, administracji państwowej i szkołach językowych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: Wstęp do translatoryki, Strategie i techniki translacji, Krytyka przekładu, Terminologia specjalistyczna, Technologie informacyjne w pracy tłumacza, Technika i organizacja pracy tłumacza, Realioznawstwo, System prawa skodyfikowanego i zwyczajowego, Praktyczne tłumaczenie pisemne, Tłumaczenie ustne.

Absolwenci uzyskają potwierdzoną świadectwem wiedzę i umiejętności z zakresu ustnego i pisemnego przekładu tekstów użytkowych, obejmujące znajomość języka specjalistycznego, realiów wybranego kręgu kulturowego oraz umiejętności i nawyki tłumacza pisemnego i ustnego, znajomość etyki zawodu tłumacza, a także podstaw poprawności językowej i narzędzi doskonalenia zawodowego. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania, odbycie praktyk i złożenie pracy końcowej.

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Anna Dunin-Dudkowska.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: do 30.09.2017 r., CJKP UMCS, pokój nr 8, ul. Weteranów 18, Lublin.

Zasady przyjęć: kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń.
Wymagane dokumenty: wydrukowany i podpisany formularz z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (rejestracja na stronie  www.podyplomowe.umcs.p), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, certyfikat językowy na B2/C1 (dla niefilologów), 2 fotografie, kserokopia dowodu osobistego, potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 150 zł 

Opłata za semestr: 1800 zł, istnieje możliwość zapłaty w ratach, 10% zniżki dla posiadaczy Kart Absolwenta UMCS.  

Informacji udziela: mgr Anna Chrupczalska, CJKP UMCS, pokój nr 8, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin, Telefon: 81 537 28 76, e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl 

    Aktualności

    Data dodania
    14 września 2017