Zmiana terminu zapisów na wykłady ogólnouniwersyteckie

Informujemy, że zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie nie rozpoczną się 21 stycznia 2018 r. o godzinie 9.00. Nowy termin zapisów zostanie podany na stronie internetowej UMCS dzisiaj po godzinie 14.00.

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane). 

Wykaz wykładów ogólnouniwersyteckich - studia stacjonarne

Wykaz wykładów ogólnouniwersyteckich - studia niestacjonarne

    Aktualności

    Data dodania
    21 lutego 2018