Fan - fiction i kultury fanowskie - konferencja 12-13 czerwca 2017 r.

Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej UMCS, Studenckie Koło Medioznawców IFP UMCS, Studenckie Koło Polonistów IFP UMCS zapraszają na konferencję naukową

Fan fiction i kultury fanowskie.

12-13 czerwca 2017 r.

Sala Obrad Wydziału Humanistycznego UMCS

Fan fiction to jeden z fenomenów współczesnej kultury. Złożony i dynamiczny charakter tego zjawiska sprawia, że trudno opisywać go za pomocą narzędzi wypracowanych na gruncie tradycyjnej humanistyki, które często okazują się niewystarczające dla uchwycenia złożonych form, jakie twórczość fanowska przybiera w przestrzeni cyberkultury.

Chcemy zaprosić do dyskusji dotyczącej szans wypracowania nowych narzędzi metodologicznych oraz możliwości stworzenia prowizorycznego słownika pojęć i kategorii badawczych, które pozwolą trafniej uchwycić fenomen fan fiction.

Program konferencji

 

    Aktualności