AKCJA AKTYWIZACJA

Fundacja Heros zaprasza do udziału w projekcie.

Projekt jest skierowany do osób:
•    posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
•    zameldowanych na terenie województwa lubelskiego w jednym z powiatów: lubelskim, świdnickim, łęczyńskim, lubartowskim oraz M. Lublin,
•    w wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu Uczestnicy / Uczestniczki będą mogli / mogły skorzystać z :
•    poradnictwa psychologicznego,
•    grupowych warsztatów doskonalących umiejętności i kompetencje społeczne,
•    kulturoterapii (wyjść m.in. do kina, muzeum, teatru, na koncert),
•    szkoleń podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe m.in. kursu języka angielskiego lub szkolenia komputerowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty przy ul. Z. Krasińskiego 2/31 w Lublinie
(p. 3), kontakt telefoniczny pod nr tel. 570 122 110 lub mailowy: herospraca@gmail.com

Zapraszamy!

Informujemy, że od 01.07.2017 r. do 30.11.2017 r. Fundacja Heros realizuje zadanie
pn.  „Akcja aktywizacja”, dofinansowane przez Województwo Lubelskie, którego celem jest nabycie oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych.

    Aktualności

    Autor
    Natalia Wilewska
    Data dodania
    28 sierpnia 2017