Uroczystość pożegnania i pogrzeb prof. Stanisława Hałasa - 10.05.2017 r.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 3. maja 2017 r. zmarł nagle

Prof. dr hab. Stanisław Hałas

znakomity fizyk, autor licznych prac naukowych wydanych w kraju i za granicą,

promotor wielu przewodów doktorskich,

opiekun naukowy młodych pracowników, nauczyciel wielu pokoleń studentów  

Profesor Stanisław Hałas urodził się 9. lipca 1945 roku w  Stryjowie powiat Krasnystaw. W 1964 roku rozpoczął studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom magistra uzyskał w 1968 roku, a stopień doktora fizyki - w roku 1973. W latach 1980/81 odbył staż naukowy na Uniwersytecie Calgary (Kanada). Habilitował się w 1983 roku, a w 1992 uzyskał tytuł profesora. Był twórcą i Kierownikiem Pracowni Spektrometrii Mas, przekształconej w 2006 roku w Zakład. 

W swojej działalności naukowej Profesor Hałas zajmował się głównie spektrometrią mas i jej zastosowaniem w geochronologii. Jest autorem ponad 250 artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach o obiegu międzynarodowym. Jest także autorem lub współautorem 24 patentów. Po przejściu na emeryturę w 2015 roku kontynuował pracę naukową. 

Jego działalność naukowa, dydaktyczna i zasługi organizacyjne były wysoko cenione, czego wyrazem są liczne odznaczenia państwowe i nagrody. Otrzymał między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz liczne nagrody Rektora UMCS. 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Profesora.

Wraz z Jego odejściem fizyka poniosła bardzo dużą stratę. 

Uroczystość pożegnania  odbędzie się 10. maja 2017 r. o godz. 1000   w budynku A Wydziału Matematyki, Fizyki i informatyki, wejście od Pl. M. Curie-Skłodowskiej 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10. maja 2017 r. o godz. 1200 na cmentarzu przy ul. Lipowej w  Lublinie 

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    8 maja 2017