New Horizons in English Studies - nr 2/2017 już dostępny

Dostępny jest drugi numer czasopisma "New Horizons in English Studies", redagowanego przez Koło Naukowe Anglistów działające przy Instytucie Anglistyki UMCS. Łamy pisma przeznaczone są dla autorów będących na początku kariery naukowej, czyli studentów zarówno studiów licencjackich, magisterskich, jak i doktoranckich, co umożliwia popularyzację ich dorobku w środowisku badaczy języka, literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego.

Treść numeru udostępniona jest na platformie: http://journals.umcs.pl/nh/issue/view/388/showToc.

Jednocześnie informujemy, że materiały do tomu trzeciego należy dostaczać, zgodnie z wymogami opisanymi na stronie pisma, do 31 października 2017 r.

    Aktualności

    Data dodania
    15 września 2017