Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa - zaproszenie na konferencję

Tegoroczna edycja konferencji konsorcjum DARIAH-PL pod tematem przewodnim „Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa” odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w Toruniu w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Polska konferencja DARIAH-PL nawiązuje do tematu, który został zaakceptowany przez Radę Dyrektorów DARIAH-EU na rok 2017 i brzmi Public Culture Heritage. W jego ramach mieszą się problemy i pytania związane z relacjami humanistów z instytucjami dziedzictwa:

 • Jak wygląda współpraca instytucji kultury ze światem nauki, co sobie wzajemnie oferują?
 • Czy i jak realizowane są wspólne projekty cyfrowe?
 • Czy istnieje technologiczna współpraca między obu światami?
 • Czy świat nauki oferuje instytucjom dziedzictwa cyfrowe rozwiązania przydatne w ich funkcjonowaniu?
 • Czy i jak humaniści mogą wykorzystać zasoby instytucji dziedzictwa, jakie są bariery korzystania z zasobów?
 • Jak realizowana jest w Polsce ustawa o re-use, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego?
 • Czy humaniści wiedzą, jakie prawa im przysługują w wykorzystaniu zasobów instytucji dziedzictwa, czy korzystają z tych praw, czy potrzebują wsparcia w tym zakresie?

Mile widziane będą „studia przypadków” opisujące relacje między światem nauki a instytucjami kultury, szczególnie w obszarze humanistyki cyfrowej.

Konferencja adresowana jest zarówno do przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych, o sztuce, jak i do specjalistów prawa oraz aktywistów, studentów, pracowników instytucji kultury. Konferencja jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich chętnych.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu, w tym formularz zgłoszeniowy i terminy (http://2017.dariah.pl/uczestnicy/) znajduje się na stronie: 2017.dariah.pl.


Konsorcjum DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), które powstało w sierpniu 2014 roku, to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Obecnie w jego skład wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych, w tym Uniwesrytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Grafika za: 2017.dariah.pl

  Aktualności

  Data dodania
  21 września 2017