Rekrutacja 2017/2018

Zapraszamy do studiowania na Wydziale Filozofii Socjologii UMCS. Trwa rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale Filozofii i Socjologii:

Studia I stopnia stacjonarne:

Terminarz

EuropeistykaFilozofiaKreatywność społecznaSocjologia (w tym Socjologia 40+)Zarządzanie w politykach publicznych

 • 14 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 26-27 lipca - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zarejestrowanych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 11-13 września, 19-22 września - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zarejestrowanych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 
Kognitywistyka
 • 14 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji Kandydatów
 • 7 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 11 lipca - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 13-15 lipca - przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 18 lipca - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 20-21 lipca - przyjmowanie dokumentów Kandydatów z (2) listy
 • 24 lipca - ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26-27 lipca - przyjmowanie dokumentów Kandydatów z (3) listy

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozofii i Socjologii, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4, p. 136, godz. 10:00 - 14:00 (MAPKA)

Studia II stopnia:

Studia III stopnia (doktoranckie)

Więcej informacji na stronie rekrutacyjnej Wydziału Filozofii i Socjologii

Zachęcamy do studiowania na WFiS!

  Aktualności

  Data dodania
  31 lipca 2017