Warsztaty GIS dla Botaników

Warsztaty GIS dla Botaników, Lublin 4–6 września 2017 r.,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Zakład Ekologii UMCS,
Sekcja Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej PTB, Oddział Lubelski PTB oraz
Wydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

zapraszają na

Warsztaty GIS dla Botaników

Lublin, 4-6 września 2017 r.

Proponujemy  Państwu  warsztaty,  które  w  przyszłości  ułatwią  wdrażanie  narzędzi  i  metod  GIS we  własnych  badaniach,  a  także  wskażą,  gdzie  szukać  i  w  jaki  sposób  korzystać  z  dostępnych  danych o środowisku geoinformacyjnym.
W ramach Warsztatów przewidziano:

 • krótkie  omówienie  podstaw  teoretycznych,  źródeł  danych  przestrzennych  oraz  sposobów zastosowania metod geoinformacyjnych;
 • praktyczne  zajęcia  komputerowe  (oprogramowanie  QGIS)  oraz  terenowe  (obsługa  GPS) w grupach do 15 osób.

 

I komunikat i formularz zgłoszeniowy poniżej

Załączniki

  Aktualności

  Autor
  Robert Zubel
  Data dodania
  4 września 2017