Warsztaty kreatywnego rękodzielnictwa

Zapraszamy pracowników UMCS na warsztaty kreatywnego rękodzielnictwa zatytułowane "Pasja szycia". Dotyczyć będą ozdabiania bawełnianych toreb aplikacjami z filcu, wstążek, kolorowych kamieni i koralików.

Kiedy: 25.05.2018 roku (piątek), w godzinach: 16.15-19.15
Gdzie: Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, sala nr 17

Celem warsztatów jest komunikacja z innymi ludźmi poprzez działania artystyczne oraz budowanie wsparcia społecznego. Dzięki środkom artystycznym można nauczyć się radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, a także panowaniem nad stresem. Warsztaty to świetna okazja do wyrażenia siebie, swoich emocji, a także kreatywnego spędzenia wolnego czasu.

Warsztaty poprowadzą:

 • dr Anna Tychmanowicz - psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii UMCS. Prowadzi warsztaty z kreatywności i twórczości dla młodzieży i dorosłych. Posiada doświadczenie w tematyce radzenia sobie ze stresem i komunikacji interpersonalnej.
 • Violetta Dryło – z wykształcenia jest plastykiem, jej artystyczny wybór to etno design - tradycyjny warsztat przeniesiony na współczesne wzornictwo, dzieła sztuki i formy użytkowe. Tworzy unikatowe przedmioty w oparciu o szeroką znajomość rękodzieła, sięga do źródeł, dogłębnie poznaje rzemiosło, przetwarzając je na język współczesnej sztuki, działa na styku tradycji i nowoczesności.

Strona na Facebooku

Podczas warsztatów zapewniamy wszystkie niezbędne materiały.
Powstałe pracę będą własnością autorów.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapisy na warsztaty - formularz zgłoszeniowy

Jeśli cieszy was ręczne szycie oraz „spotkanie” z igłą i nitką - zapraszamy!


Warsztat realizowany jest w ramach projektu „Dobre życie”.
Organizator: Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, Biuro Spraw Studenckich, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Dom Studencki „BABILON”, ul. Radziszewskiego 17/9, 20-036 Lublin
tel.: (81) 537-58-90

Warsztaty - Pasja szycia, 25.05.2018 r.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w zakresie warsztatów kreatywnego rękodzielnictwa organizowanych przez Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych UMCS, Biuro Spraw Studenckich UMCS, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Dom Studencki „BABILON” i kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. (pole obowiązkowe)


Posiadam wiedzę, że podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w warsztatach kreatywnego rękodzielnictwa. Jestem świadomy/a przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym prawa do wycofania zgody oraz, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych do czasu wycofania zgody. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym. (pole obowiązkowe)


Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. (pole obowiązkowe)


Jestem świadomy/a, że:

 • podanie danych w formularzu i jego przesłanie w związku ze zgłoszeniem udziału w warsztatach kreatywnego rękodzielnictwa jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w warsztatach.
 • w celu organizacji warsztatów kreatywnego rękodzielnictwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu.
 • posiadam wiedzę o przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do odwołania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w warsztatach kreatywnego rękodzielnictwa. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym.

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (w zakresie zgodnym z formularzem) podawane są przez osoby zgłaszające chęć udziału w warsztatach kreatywnego rękodzielnictwa dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w warsztatach. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji warsztatów kreatywnego rękodzielnictwa. Będą one przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w warsztatach kreatywnego rękodzielnictwa, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl. (pole obowiązkowe)

  Aktualności

  Data dodania
  21 maja 2018