Warsztaty ERC organizowane przez PAN i Oxford University

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do udziału w warsztatach organizowanych przez Polską Akademię Nauk we współpracy z Oxford University.

W dniach 14-15 września 2017 r. w Warszawie odbędzie się seria warsztatów dla reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych, w trakcie których uczestnicy przygotują się do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Podczas wydarzenia odbędą się konsultacje indywidualne dla osób uczestniczących w warsztatach. 

Granty ERC finansują przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym. Jedynym kryterium oceny jest doskonałość pomysłu naukowego i dorobku naukowca. Oferta kierowana jest do pracowników naukowych z całego świata, znajdujących się na każdym etapie kariery, zamierzających realizować granty na terenie Unii Europejskiej. Budżet pojedynczego projektu może sięgać nawet 3,5 miliona EUR. 

Rejestracji należy dokonać najpóźniej do 1 września 2017 r. 

Więcej informacji oraz program spotkania


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

 

    Aktualności