Stypendia twórcze oraz z zakresu upowszechniania kultury na 2018 r.

Zespół ds. Projektów Badawczych Krajowych informuje, że do 9 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stypendia twórcze oraz na stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2018 r.

Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się: twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami - na realizację określonego przedsięwzięcia. Wysokość stypendium wynosi 3 500 zł miesięcznie.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu nabór wniosków prowadzony jest w dwóch kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze - dziedziny:

 • literatura,
 • sztuki wizualne,
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • film,
 • opieka nad zabytkami,
 • twórczość ludowa.

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury - dziedziny:

 • animacja i edukacja kulturalna,
 • zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

 • półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.;
 • mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
Warunkiem złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest obowiązkowe posiadanie konta dla osób fizycznych w systemie EBOI:
Przejdź do strony<<

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie Konkursu:
Przejdź do strony<<


Zespół ds. Projektów Badawczych Krajowych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

Monika Kwiecień, Paweł Mazurek: pokój 1302, tel. 81 537 51 16
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk: pokój 1303, tel. 81 537 51 22

 

  Aktualności

  Data dodania
  12 marca 2018