Komunikat dot. wprowadzania danych o czasie pracy do SAP

Centrum Kadrowo-Płacowe przypomina, że w czasie comiesięcznego przeliczania przez Biuro Płac wynagrodzeń dla pracowników Uczelni, mogą wystąpić utrudnienia we wprowadzaniu danych o czasie pracy w systemie SAP (nanoszenie danych do ewidencji czasu pracy, m.in. urlopy wypoczynkowe, godziny nadliczbowe). W czasie przeliczania listy płac wystąpi komunikat czerwony informujący o blokadzie wprowadzania danych, o treści: „OBSZAR ROZLICZANIA (AT, NA, OB, PN) JEST ZABLOKOWANY”.

W związku z powyższym, aby uniknąć tych problemów, prosimy o wcześniejsze wprowadzanie danych do systemu, tj. na 4 dni robocze przed terminem wypłat dla poszczególnych grup pracowniczych.

Przypominamy, że terminy wypłat przypadają na:

  • 3 dni robocze przed końcem miesiąca dla pracowników administracji, technicznych i bibliotekarzy;
  • 10 każdego miesiąca dla pracowników obsługi;
  • w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca dla nauczycieli akademickich.

Mgr Agnieszka Krukowska
Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego

Pobierz skan komunikatu (PDF, 877kb)

    Aktualności

    Data dodania
    22 stycznia 2018