Wielki Test Języka Angielskiego Challenge Accepted II

9 czerwca 2017 roku odbędzie się II Edycja Wielkiego Testu Języka Angielskiego Challenge Accepted organizowanego przez Biuro Promocji UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.

Odpowiedz na 60 pytań w 60 minut i sprawdź znajomość języka angielskiego. Dzięki udziałowi w teście każdy z Was może sprawdzić swoje umiejętności językowe na poziomie B2/C1, a także wiedzę z zakresu kultury anglosaskiej.

Dla najlepszych uczestników organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, a dla wszystkich – okazjonalne dyplomy i upominki.

Uczestnikiem testu może być każda osoba mająca ukończone 16 lat, która dokona zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy do 07.06.2017 roku.

Liczba miejsc ograniczona (200).
Udział w teście jest bezpłatny.
Zgłoś się i podejmij wyzwanie!

Miejsce: Aula Uniwersytecka na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
Data: 09.06.2017 r.
Godzina: 9:00

Patronat honorowy nad Wielkim Testem Języka Angielskiego – Challenge Accepted objął JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski

Organizatorzy:

  • Biuro Promocji UMCS
  • Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

Patroni medialni:

  • Radio Centrum
  • TV UMCS

Zapisy na Wielki Test Języka Angielskiego 2017

tak
nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz.922.

 

    Aktualności

    Data dodania
    18 maja 2017