Turniej o Puchar JM Rektora

Głównym tematem rozmów wśród studentów jest obecnie sesja. Wpadając w wir nauki, zapominamy niestety o aktywności fizycznej. Zarwane noce, nadmiar kawy i stres – to w tym okresie smutna rzeczywistość większości studentów. Czas zacząć z tym walczyć!

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS oraz Centrum Kultury Fizycznej UMCS serdecznie zapraszają studentów oraz pracowników Uczelni do wzięcia udziału w Turnieju o Puchar JM Rektora w futsalu. Mecze będą rozgrywane 8, 16 i 23 marca 2018 r. w Centrum Kultury Fizycznej UMCS. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody.

Drużyny (liczące od 4 do 10 osób) można zgłaszać do 23 lutego 2018 r. do godziny 20:00. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata wpisowego w kwocie 40 zł. Opłaty można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 w siedzibie Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS (DS Babilon, pokój nr 4).

Zapoznaj się z regulaminem wydarzenia

Szczegółowe zasady rozgrywek

Turniej o Puchar JM Rektora 2018 - zgłoszenia

Zapisy otwarte do 05.03.2018 r. do godz. 20.00. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wszystkie warunki udziału w wydarzeniu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i promocją wydarzenia "Turniej o Puchar JM Rektora" (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).


Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie oraz publikację przez Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS mojego wizerunku zawartego na zdjęciach i materiałach filmowych wykonanych podczas wydarzenia “Turniej o Puchar JM Rektora”. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.


Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu, dostępnego na stronie www.umcs.pl i w pełni akceptuję jego treść.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    9 lutego 2018