Porady prawne dla osób niepełnosprawnych (18.04.)

Radca Piotr Makarewicz udziela studentom UMCS z niepełnosprawnościami profesjonalnych porad prawnych na temat:

  • prawa ubezpieczeń społecznych,
  • prawa pracy w zakresie szczególnych uprawnień niepełnosprawnych,
  • prawidłowego wypełniania wniosków pomocowych,
  • systemu składania odwołań od decyzji ZUS i postępowania sądowego w tym zakresie,
  • sytuacji prawnej rodzin niepełnosprawnych i przysługujących im z tego tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego,
  • założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Spotkania odbywają się w siedzibie Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu:

Najbliższy termin to środa, 18.04.2018 r. w godz. 18:00 w Domu Studenta "Babilon" (pokój numer 9).

Dom Studenta „Babilon”
ul. Radziszewskiego 17, pok. 9 (parter)
tel. 081 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności