UWAGA! 
Znamy terminy najbliższego kursu:

Podstawy inwestowania na giełdzie - 370 zł 
Termin szkolenia: 7.04.2017 - 9.04.2017
 
Giełda dla średniozaawansowanych - koszt 450 zł 
Termin szkolenia: 21.04.2017 - 23.04.2017

Znamy już dokładne godziny najbliższego kursu zaplanowanego na 25-27 listopada 2016!

piątek (25.11) - godz. 16.00 - 19.00; sala 101
Moduł I: Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe

sobota (26.11) - godz. 9.00 - 14.30; sala 101
Moduł II: Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (9.00 – 12.00)
Moduł III: Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (12.30 – 14.30)

niedziela (27.11) - godz. 9.00 - 15.30; sala 101
Moduł IV: Wybór i ocena spółki (9.00 – 12.00)
Moduł V: Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (12.30 – 15.30)

ZAPRASZAMY!


Miło nam poinformować, że decyzją Dziekana WE UMCS, prof. Zbigniewa Pastuszaka, każdy Student WE może otrzymać dofinansowanie do kursu Szkoły Giełdowej zaplanowanego w dniach 25-27 listopada br. Minimalna kwota dofinansowania 100 zł, może zostać zwiększona do 150 lub nawet 200 zł. Wpłynąć na to mogą m.in: publikacje naukowe, aktywność w pracach kół naukowych, uczestnictwo w konkursach na szczeblu wojewódzkim/ogólnokrajowym, wnioski o grant lub inne, które student uzna za ważne i poda uzasadnieniu wniosku skierowanego do Dziekana. Na podstawie złożonych wniosków, wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi określona zostanie ostateczna kwota dofinansowania. Termin składania wniosków mija 15 listopada.

Każdy zainteresowany proszony jest o niezwłoczną rejestracją swojego uczestnictwa na stronie https://www.gpw.pl/szkola_gieldowa_zapisy/lub oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego (pokój 302). Zapraszamy do uczestnictwa.