Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Aleksandra Kołtun

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD ONTOLOGII I TEORII POZNANIA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

urlop macierzyński do 1.10.2018

O sobie

2016 – doktorat na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie na podstawie monografii pt. „Can Knowledge be (a) Performative? Performativity in the Studies of Science” (nauki o poznaniu i komunikacji społecznej; opiekun naukowy - dr hab. Z. Muszyński, prof. UMCS)

2011 – magisterium na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie (socjologia; promotor: dr hab. Z. Muszyński, prof. UMCS)

Zainteresowania badawcze: studia nad nauką i technologią, koncepcje rozproszonego poznania, socjologia wiedzy, metodologia nauk społecznych, jakościowe badania społeczne (metodologia teorii ugruntowanej, etnografia poznawcza), kategoria performatywności w badaniach społecznych, innowacje społeczne, wiedza ekspercka w politykach publicznych, zmiana społeczna


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

 • Kołtun, Aleksandra. 2015. Can Knowledge be (a) Performative? Performativity in the Studies of Science. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kołtun, Aleksandra. 2015. A Microparadigm and a Scientific Microcommunity – Kuhn Revisited. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1/2015, 59-72.
 • Kołtun, Aleksandra. 2015. „Nauka rozszerzona” – agory, laboratoria, maszyny społeczne. “Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne” 3.  
 • Kołtun, Aleksandra. 2015. Niewiedza a rozwój nauki. W: Arkadiusz Jabłoński, Jan Szymczyk, Mariusz Zemło (red.). Kreowanie społeczeństwa niewiedzy. Lublin: Wydawnictwo KUL, 81-97.
 • Kołtun, Aleksandra. 2015. „Obiektywność skonstruowana”? Kategoria obiektywności
  w postkonstruktywistycznych studiach nad nauką i technologią.
  „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2/2015, 157-165.
 • Kołtun, Aleksandra. 2015. Od konstruowania faktów po intra-aktywność świata. Performatywność a studia nad nauką i technologią. W: Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć (red.). Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK. [w druku]
 • Kołtun, Aleksandra. 2015. Zwrot performatywny w naukach humanistycznych i społecznych. Wspólne założenia i obszary napięć. W:Łukasz Grajewski, Jakub Osiński, Aleksandra Szwagrzyk, Paweł Tański (red.). Tematy modne w humanistyce. Studia interdyscyplinarne. Toruń: Wydawnictwo UMK, 23-31. Dostępne pod adresem: http://issuu.com/prolog_pismo/docs/tematy-modne-w-humanistyce__1_
 • Kołtun, Aleksandra. 2014. Laboratoria działań społecznych. Nowe przestrzenie oddziaływania na rzeczywistość społeczną. W: Sławomir Partycki (red.). Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowej i Wschodniej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 478-488.
 • Kołtun, Aleksandra. 2014. O rzeczach i materialności inaczej. Recenzja książki: “W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. “Annales UMCS” sectio I, vol. 39, 101-108.

Wybrane konferencje i warsztaty

 • 24th World Congress of Political Science. International Political Science Association, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 23-28 lipca 2016, Poznań. Referat: “Enacting / Embodying / Inscribing Knowledges for Social Change.
  A Case Study of ‘Implementations’ of the Public Participation Mechanisms”
 • Szkoła letnia pod hasłem “Science, Values, and Democracy?”. Uniwersytet w Wiedniu, Instytut Koła Wiedeńskiego. 4-15 lipca 2016, Wiedeń.
 • Filozofia w zarządzaniu wiedzą. Refleksja nad wiedzą, refleksja w działaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 6-7.11.2015 r., Poznań. Referat: „Wiedza dla zmiany społecznej. Ujęcie w kategoriach performatywności"
 • Międzynarodowy warsztat dla doktorantów i młodych naukowców: „WTMC Future-Making Workshop”. 21-23.10.2015 r., Ravenstein, Holandia.
 • 10th International Conference in Interpretive Policy Analysis. University of Lille 2, 
 • 8-10.07.2015, Lille, Francja.
  Referat: „From a Text to Practice and Back Again. Making Knowledge(s) Work as Standards for Public Participation Mechanisms”
 • Tematy modne w humanistyce. O zwrotach, teoriach i metodach w naukach humanistycznych XX i XXI wieku. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 12-13.03.2015, Toruń. Referat: „Zwrot performatywny w naukach społecznych i humanistycznych. Wspólne założenia i obszary napięć”
 • EASST2014: Situating Solidarities, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, European Association for the Study of Science and Technology, 17-19.09.2014, Toruń. Referat: „Laboratories of Social Action. New Spaces for Social Change?”
 • Language, Culture and Mind VI. The Interdisciplinary Conference Series, Inside/Out: Practice and Representation, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Komitet Naukowy LCM, 23-26.06.2014, Lublin. Referat: „Performativity in the Studies of Science – Primary Assumptions (and Further Doubts)
 • Seminarium „Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania”. Brama Grodzka „Teatr NN”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 25-26.04.2014, Lublin.
 • Konferencja z cyklu „Studia nad wiedzą” pt. „Kreowanie społeczeństwa niewiedzy”, konferencja ogólnopolska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 27-28.11.2013, Lublin. Referat: „Niewiedza a rozwój nauki”
 • XV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Co po kryzysie?”, Polskie Towarzystwo Socjologiczne i Uniwersytet Szczeciński, 11-14.09.2013, Szczecin. Referat: „Kategoria użyteczności wiedzy generowanej przez nauki społeczne. Od dodatkowego atrybutu po maszyny społeczne”
 • 7th Annual International Conference on Sociology, Athens Institute for Education and Research, 6-9.05.2013, Ateny, Grecja. Referat: „A Microparadigm and a Scientific Microcommunity – Kuhn Revisited”
 • Seminarium z cyklu „Złożoność świata i złożoność wiedzy – UMYSŁ A WIEDZA”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 16.05.2013, Lublin. Referat: „Nauka rozszerzona (cd.): sieci, laboratoria, maszyny"