Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr inż. Dariusz Dobrowolski

dr inż. Dariusz Dobrowolski
Stanowisko
asystent
Jednostki
ZAKŁAD INFORMATYKI STOSOWANEJ
Telefon
+48 (81) 537 2948
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.informatykastosowana.umcs.pl
Konsultacje

Poniedziałek     godz. 09.00 - 11.30
Środa                  godz. 12.00 - 13.30


Budynek D/421 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)

Adres

ul. Akademicka 9 /421
20-033 Lublin

O sobie

STUDIA PODYPLOMOWE

 1. Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi.  WSEI  2010
 2. Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej UMCS 2011

UDZIAŁ W PROJEKTACH

 1. Nauka stymulatorem rozwoju gospodarki. CITT LPNT 2010
 2. Semantyczna integracja danych dla potrzeb zarządzania rolniczymi procesami produkcji. Projekt badawczy NCN NN 313774840
 3. Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów KSI-POKL.04.01.01-00-232/08-00

PUBLIKACJE

2017

 1. D. Dobrowolski, A. Tucki, P. Kapłański, A. Marciniak, J.Stokłosa; Ontologia zasobów turystyki kajakowej w województwie lubelskim na przykładzie Roztocza. [w:] Turystyka wodna dla regionu. (2016) pod red. M. Prochorowicz i B. Stankiewicza Rozdział w monografii; Wyd. Uczelnane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 2016, s. 21-31 ISBN 978-83-7663-229-2 (4 pkt)
 2. D. Dobrowolski, A. Tucki, P. Kapłański; Ontologia zasobów turystyki kajakowej Roztocza (na przykładzie Górnego Wieprza). [w:] Annales UMCS sectio B (2017) pod red. M. G. Łanczont, Wyd. Annales UMCS 2017, s. 141-152 ISSN: 0137-1983 (9 pkt)

2016

 1. D. Dobrowolski, Z. Łojewski, K. Dobrowolska; Semantyczne repozytorium treści edukacyjnych. [w:] Informatyka w zarządzaniu i ekonomii: badania, analizy, modele. (2015) Rozdział w monografii; Wyd. PTI 2015, s. 23-34 ISBN 978-83-60810-81-1
 2. D.Dobrowolski, A. Marciniak, Z. Łojewski, G. Bartnik; Technologie semantyczne w zarządzaniu łańcuchami żywności. [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. II pod red. R. Knosali; Wyd. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Opole 2016, str. 25-34 4pkt
 3. M. Leśnik, D. DobrowolskiZarządzanie wiedzą jako proces. [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. II pod red. R. Knosali; Wyd. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Opole 2016, str. 85-96 4pkt
 4. D. Dobrowolski, A. Marciniak, S. Luściński; Zarządzanie wiedzą produkcyjną w procesach naturalnych produkcji rolniczej z wykorzystaniem sieci semantycznych. [w.] East European Scientific Journal (Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe), 1(5) volume 3 Warszawa 2016 s. 4 -16 IF 0,572
 5. D. Dobrowolski, A. Marciniak, G. Bartnik, P. Kapłański, Z. Łojewski; Semantic Technologies Based Method of Collection, Processing and Sharing Information Along Food Chain. [w.] Information Systems in Management, No.3 Vol.5 Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016 s. 318 - 326 5pkt
 6. D. Dobrowolski, A. Marciniak, Z. Łojewski, P. Kapłański, P. Dukowski; Koncepcja semantycznego systemu informacyjnego o materiałach niebezpiecznych. [w.] W. Gierulski, A. Maciąg (red.) Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Kraju i Regionów. Wyd. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2016 s. 313-323. 4 pkt

2015

 1. M. Krzywicka, D. Dobrowolski, J. Grudziński; Application of Tools for Creating Maps of Knowledge in Teaching Materials Science to Students of University of Life Sciences. [w:] Annales UMCS Informatica, AI XV, 1 (2015) Wyd. Annales UMCS 2015, s. 16-20 
 2. D. Dobrowolski, P. Kapłański, A. Marciniak, Z. Łojewski; Semantic OLAP with FluentEditor and Ontorion Semantic Excel Toolchain. [w:] IARIA SEMAPRO 2015 The Ninth International Conference on Advances in Semantic Processing (2015) ISBN: 978-1-61208-420-6, Nice, France, s. 65-69 (BEST PAPER AWARD)
 3. D. Dobrowolski, P. Kapłański, A. Marciniak, Z. Łojewski; Ontologiczna inżynieria wiedzy. [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej. (2015) Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015 ISSN: 1898-5084, s. 87-98 

2014

 1. D. Dobrowolski, Model zarządzania wiedzą produkcyjną z wykorzystaniem sieci semantycznych, [w:] H. Babis, R. Czaplewski (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 808 Ekonomiczne Problemy Usług nr 112, Wyd. naukowe US, Szczecin 2014, s. 29-39.
 2. M. Leśnik, D. Dobrowolski, A. Marciniak; Management of intelectual capital in companies organized into hight technology clusters. [w.] A. Maciąg (red.) Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat-Polska-Region Świętokrzyski. Wyd. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2014 s. 127-137.
 3. D. Dobrowolski, M. Leśnik; Ontologia zagrożeń w procesie produkcji w języku CNL. [w.] A. Maciąg (red.) Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat-Polska-Region Świętokrzyski. Wyd. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2014 s. 450-459.

2013

 1. D. Dobrowolski, M. Chromiak, Content repository in object oriented databases , [w:]Annales UMCS Informatica, 2013
 2. D.Dobrowolski, M. Leśnik, Application of semantic networks in content repository for educational resources. [w:] P. Jałowiecki, E. Jałowiecka,P. Łukasiewicz, A. Orłowski (red.), Information systems in management. Wyd. SGGW, 2013 s. 61-69 

2012

 1. D. Dobrowolski, M. Leśnik, Grafy społeczne w pozyskiwaniu wiedzy, [w:] H. Babis, R. Czaplewski (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702 Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, Wyd. naukowe US, Szczecin 2012, s. 34-41.

2010

 1. Dobrowolski D., Kusz A.; Narzędzia CASE w tworzeniu modeli systemów programistycznych i biznesowych - studium przypadku. w: Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie : XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kazimierz Dolny 26-27 kwietnia 2010 r. - Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA, 2010. - S. 20-22 - ISBN 978-83-7270-802-9

2009

 1. Dobrowolski D.Projekt e-edu - praktyczne zastosowanie repozytorium treści na przykładzie platformy ATutor. [w:] Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie : XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań-Puszczykowo 27-28 kwietnia 2009 r. - Poznań : [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2009. - S. 18 - ISBN 978-83-7160-540-6
 2. Dobrowolski D., Kusz S., Dobrowolska K.; Model repozytorium zasobów edukacyjnych. [w:] E-edukacja - analiza dokonań i perspektyw rozwoju / pod red. nauk. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając: Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2009  S. 150-158

2007

 1. Dobrowolski D., Grabowska A., Lafourcade P.; The concept of developing e-learning repository – metadata and group [w:] work 5th Int. Conference on Emerging e-learning Technologies and Applications ICETA The High Tatras, Slovakia September 6-8, 2007
 2. Dobrowolska K., Dobrowolski D.System biblioteczny w repozytorium treści kursów edukacyjnych.  [w:] Kształcenie na odległość : metody i narzędzia : IV sympozjum, Gdynia, październik 2007 / [oprac. red. Zbigniew Wiśniewski]. Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2007  S. 35-41

2006

 1. Dobrowolski D.; Projekt CENAR - Wirtualne Centrum Edukacyjne. [w:]  Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Rolnictwie. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Poznań - Puszczykowo, 24 - 25 kwietnia, 2006, s. 16, Akademia Rolnicza w Poznaniu; ISBN 83-7160-418-1

2005

 1. Dobrowolski D.Wykorzystanie sieci p2p w zdalnym nauczaniu. [w.] Wysokowydajne Sieci Komputerowe. Zastosowanie i Bezpieczeństwo. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Warszawa 2005 s. 183-195
 2. Dobrowolski D.Metadata in the e-learning repository. [w:] Ann. UMCS, Sect. AI.  2005 : vol. 3, s. 325-331
 3. Dobrowolski D.Zaprząc węża do nauki. [w:] Multimedia w biznesie i edukacji / pod red. nauk. Leszka Kiełtyka: Częstochowa : Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2005  S. 109-113

2004

 1. Dobrowolski D.The use of Macromedia MX architecture in projecting the educational rates of exchange. [w:] Ann. UMCS, Sect. AI.  2004 : vol. 2, s. 435-444
 2. Dobrowolski D.Laboratorium wirtualne : nowy wymiar zdalnej edukacji. [w:]  Badania operacyjne i systemowe 2004 : na drodze do bezpieczeństwa i prawdy / pod red. Andrzeja Straszaka, Jana W. Owsińskiego.  Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2004  S. 247-255
 3. Dobrowolski D.;  Sieć : wielkie wyzwanie. [w:] Związek między treściami nauczania technologii informacyjnych a kompetencjami słuchaczy / pod red. Barbary Gocłowskiej i Zdzisława Łojewskiego. Lublin Wydaw. UMCS, 2004 S. 103-113

Działalność naukowa

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

 • technologie informacyjne w zarządzaniu wiedzą
 • projektowanie systemów ekspertowych

INŻYNIERIA DANYCH

 • analityka danych
 • platformy analityki, raportowania i integracji danych

ONTOLOGIE W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH

 • procesy tworzenia ontologii
 • narzędzia edycji ontologii
 • systemy ekspertowe

ORGANIZACJA SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH

 • modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych
 • projektowanie systemów produkcyjnych

 INTERNET RZECZY