Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Magdalena Deneka

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Telefon
0-81 537-53-40
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

- poniedziałki: 11.10 - 12.40,


- środy: 09.35 - 11.05.


Konsultacje odbywają się w pok. 525.

Ogłoszenia

Konsultacje dla studentów I roku stacjonarnych studiów prawno-biznesowych i stacjonarnych studiów prawno-menedżerskich:

- 18.10 (środa), 08.11 (środa), 22.11 (środa), 06.12 (środa), 10.01 (środa), 24.01 (środa) - godz. 11.30 - 12.30.

Konsultacje dla studentów I roku niestacjonarnych studiów prawno-biznesowych:

- 29.10 (niedziela) - godz. 10.30 - 11.30,

- 14.01 (niedziela) - godz. 11.30 - 12.30.

Konsultacje dla studentów I roku niestacjonarnych studiów prawno-menedżerskich:

- 22.10 (niedziela) - godz. 10.30 - 11.30,

- 14.01 (niedziela) - godz. 10.30 - 11.30.

Konsultacje odbywają się w pok. 525.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2017/2018:

W semestrze zimowym prowadzę ćwiczenia z następujących przedmiotów:

- "Prawo cywilne cz. I" (II rok prawa stacjonarnego) - grupy: II, III, IV oraz VI,

- "Prawo cywilne w obrocie gospodarczym" (II rok stacjonarnych studiów prawno-biznesowych) - grupy: II, III, IV oraz V.

Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń z ww. przedmiotów, w tym terminy ćwiczeń, znajdują się w umieszczonych poniżej załącznikach.Załączniki