Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Magdalena Deneka

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Telefon
0-81 537-53-40
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim 2017/2018 konsultacje odbywają się w pok. 525 w następujących dniach:


- w poniedziałki - godz. 11.10 - 12.40,


- we wtorki - godz. 9.35 - 11.05.

Ogłoszenia

Konsultacje dla studentów I roku stacjonarnych studiów prawno-biznesowych i stacjonarnych studiów prawno-menedżerskich:

Konsultacje odbywają się w środy w godz. 12.45 - 14.15 w pok. 525.

Harmonogram konsultacji:

14.03; 21.03; 11.04; 18.04; 09.05; 23.05.

Konsultacje dla studentów I roku niestacjonarnych studiów prawno-biznesowych:

Konsultacje odbywają się w niedziele w czasie zjazdów w godz. 9.30 - 10.30 w pok. 525.

Harmonogram konsultacji:

15.04; 03.06.

Konsultacje dla studentów I roku niestacjonarnych studiów prawno-menedżerskich:

Konsultacje odbywają się w niedziele w czasie zjazdów w godz. 10.30 - 11.30 w pok. 525.

Harmonogram konsultacji:

15.04; 03.06.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018:

W semestrze letnim prowadzę ćwiczenia z następujących przedmiotu "Prawo cywilne cz. I" (II rok prawa stacjonarnego- grupy: II, III, IV, V oraz VI).

Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń z ww. przedmiotu w tym terminy ćwiczeń dla poszczególnych grup, znajdują się w umieszczonych poniżej załącznikach.