Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marlena Duda

dr Marlena Duda
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD METODOLOGII NAUK PEDAGOGICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w sesji letniej 2016/2017


20.06.2017  11.30-13.30 


21.06.2017  15.00-17.00


22.06.2017  10.00-12.00


27.06.2017  09.30-13.30


04.07.2017  13.30-17.30


11.07.2017  09.30-13.30


 


studia niestacjonarne 25.06.2017r. 10.00-11.00.


pok. 64B


 


 


 


 


 


 

O sobie

ŻYCIORYS NAUKOWY

2009 - magister pedagogiki (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS)

2012 - magister logopedii z audiologią (Wydział Humanistyczny UMCS)

2015 - doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki na podstawie rozprawy "Poczucie jakości życia a prozdrowotny styl życia młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z problemami zdrowotnymi", promotor: prof. zw. dr hab. Janusz Kirenko. Wyróżnienie.

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • problematyka jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych w sytuacji choroby przewlekłej lub trudnych wydarzeń życiowych
 • psychospołeczne funkcjonowanie osób chorych przewlekle
 • zaburzenia komunikacji językowej o podłożu naurologicznym u osób dorosłych
 • metodologia nauk pedagogicznych

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • Członek Forum Młodych Naukowców UMCS
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Sylabusów
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Promocji Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • Koordynator zakładowy ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
 • Członek zespołu redakcyjnego "Lubelskiego Rocznika Pedagogicznego"

Działalność naukowa

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monografia

 1. Marlena Duda (2016) Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Publikacje w czasopismach

 1. Magdalena Boczkowska, Marlena Duda (2016) Poziom poczucia koherencji studentów kierunków nauczycielskich a wybrane wskaźniki socjodemograficzne [w] Cywilizacja zdrowia, red. M.Warchała, Wyd. E-bookowo, s. 261-278.
 2. Marlena Tracz (2014) Ortoreksja – obsesja zdrowego odżywiania,  Zeszyty Naukowe WSNS”, nr 1.
 3. Marlena Tracz (2014) Żywienie jako składowa stylu życia wpływająca na występowanie dietozależnych chorób cywilizacyjnych, „Zeszyty Naukowe WSNS”, nr 1.
 4. Marlena Tracz (2013) Uczeń z rozszczepem wargi i podniebienia - wybrane problemy, „Zeszyty Naukowe” WSSP, T. 16, s. 125-135.
 5. Marlena Tracz (2013) Malformacja naczyniowa mózgu (AVM) w praktyce logopedycznej, „Biuletyn Logopedyczny” ZG PTL, nr 1, s. 52-65.
 6. Marlena Tracz (2012) Dziecko z padaczką w szkole. Kształcenie kadry pedagogicznej w dziedzinie epileptologii szansą na normalne funkcjonowanie dziecka chorego przewlekle, w: Boczkowska M., Tymoszuk E., Zielińska P. (red), Wychowanie. Profilaktyka. Terapia. Szanse i zagrożenia, Wyd. Impuls,  Kraków 2012, s. 227-237.
 7. Marlena Tracz (2010) Samotność a poczucie koherencji wychowanków domu dziecka, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, T. XIX, s. 75-87.
 8. Józef Drabik, Małgorzata Resiak (red.): Styl życia w promocji zdrowia, Wydanie I, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk 2010, 
  ISBN 978-83-89227-69-0. Rec. Marlena Tracz: Styl życia w promocji zdrowia, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2011, T. XXX, s. 264-268.

Ogłoszenia

 Szanowni Państwo:

Terminy złożenia prac zaliczeniowych dla przedmiotów:

Konstruowanie procesu badawczego - 21.06.2017r. (studia stacjonarne)

Konstruowanie procesu badawczego - 17.06.2017r. (studia niestacjonarne)

Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych - 02.07.2017r. (studia stacjonarne i niestacjonarne) - przedłużony termin do 04.07.2017r.

Logopedia z elementami terapii - 23.06.2017r. (studia stacjonarne)

Logopedia z elementami terapii - 25.06.2017r. (studia niestacjonarne) w godz. 10,00-11,00.

 

Prace muszą być wydrukowane i złożone w wyżej wymaganym terminie.

Prace zostawione np na portierni czy w punkcie xero nie będą przyjmowane.