Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Krzysztof Piskorz

Stanowisko
starszy referent
Jednostki
DZIEKANAT WYDZIAŁU POLITOLOGII
Telefon
(81) 537 60 21 (dziekanat, p. 027), (81) 537 60 17 (p. 202)
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs-pl.academia.edu/KrzysiekPiskorz
Konsultacje

W semestrze zimowym 2017/18:
Środy, 17:30 - 19:30, p. 202.

Adres

Plac Litewski 3
Lublin

O sobie

Pracownik Dziekanatu Wydziału Politologii.

Doktorant w Zakładzie Dziennikarstwa. Przygotowuje rozprawę doktorską zatytułowaną "Memy internetowe jako sposób komunikowania w nowych mediach".


Działalność naukowa

Publikacje naukowe:

Stereotypy kobiet w memach internetowych, [w:] Kobiety w sferze publicznej. Perspektywy interdyscyplinarne problemu, M. Pataj (red.), Toruń 2017, s. 183-198.

Internet nie śpi, internet reaguje. Memy internetowe jako forma komentarza do bieżących wydarzeń społecznych i politycznych, "Zeszyty Prasoznawcze", 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 650–658.

Legendy miejskie w Internecie, [w:] Współczesne Media. Medialny obraz świata, I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Lublin 2015, s. 141-152.

Koza, Mleczko, Raczkowski, Sawka. Rysunek satyryczny jako forma publicystyki, [w:] Sztuka i Polityka - sztuki wizualne, M. Jeziński, Ł. Wojtkowski (red.), Toruń 2014, s. 139-150.

Wartość poznawcza memów internetowych, [w:] Współczesne Media. Wartości mediów, I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Lublin 2014,  s. 197-209.

Role dziennikarza w nowych mediach na przykładzie publicystyki Rafała Steca, [w:] Problemy konwergencji mediów, M. Kaczmarczyk, D. Rott (red.), Praga/Sosnowiec 2013, s. 245-250.

Internetowe memy – hieroglify XXI wieku, [w:] Współczesne Media. Język mediów, I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Lublin 2013, s. 227-237.

Wulgarność przekazu jako przejaw braku wartości w polskim internecie na przykładzie YouTube [w:] Współczesne Media. Kryzys w mediach, I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Lublin 2012

Kultura współpracy partnerskiej, artykuł napisany w ramach projektu „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego”.