Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Bartosz Łanucha

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD FUNKCJI ANALITYCZNYCH
Telefon
(081) 537-62-64
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

WTOREK, godz. 16:00-16:50, pok. 702A
ŚRODA, godz. 12:00-14:10, pok. 702A


 

Ogłoszenia

PLAN ZAJĘĆ

Semestr zimowy 2017/2018

 

PONIEDZIAŁEK

12:00-14:00

Analiza zespolona z zastosowaniami do metod asymptotycznych

KW, s. 233 (I mat dz uz)WTOREK

12:00-13:30

Matematyka

KW 5, s. kolumnowa Wydz. Biologii (I biotech dz lic)


14:00-16:00

Analiza danych jakościowych

LA, s. 136 (II mat dz uz)

17:00-18:30

Matematyka

WY, s. kolumnowa Wydz. Biologii (I biotech dz lic)ŚRODA

10:00-12:00

Seminarium zakładowe

s. 713

16:45-18:15

Matematyka dla ekonomistów

CA 3, s. A-5 Wydz. Ekonomiczny (I ekon dz lic)

18:30-20:00

Matematyka dla ekonomistów

CA 1, s. A-5 Wydz. Ekonomiczny (I ekon dz lic)

 

PIĄTEK


9:00-10:30

Matematyka

KW 4, s. F5 (I biotech dz lic)


10:30-12:00

Seminarium dyplomowe

s. F5 (III mat dz lic (mat, inf, naucz))