Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Irmina Wawrzyczek

dr hab. Irmina Wawrzyczek
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY, ZAKŁAD KULTUR KRAJÓW ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO
Funkcje
Kierownik Zakładu, Prodziekan
Telefon
81-537 2648
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Godziny przyjęć w Dziekanacie Wydz. Humanistycznego,  pok. 027, w semestrze zimowym 2017/18 


wtorki: 13.30-15.00


czwartki: 9.00 - 10.30


Konsultacje akademickie, pok. 504


wtorki: 12.00-13.00 


piątki:  14.30-15.30

Działalność naukowa

Irmina Wawrzyczek kieruje Zakładem Kultur Krajów Angielskiego Obszaru Językowego w Instytucie Anglistyki UMCS. Specjalizuje się w historii kultury Ameryki okresu kolonialnego, ze szczególnym uwzględnieniem kolonii plantacyjnych rejonu Chesapeake. Drugi ważny teren działalności naukowej stanowią kulturowe badania brytyjskich i amerykańskich środków masowego komunikowania, szczególnie prasy. W tej dziedzinie najwięcej uwagi poświęca zagadnieniom kontaktu kulturowego i wyrażania tożsamości narodowej poprzez sport.

Ważniejsze publikacje książkowe:

 1. Planting and Loving: Popular Sexual Mores in the Seventeenth Century Chesapeake.Wydawnictwo UMCS, Lublin, 1998, ss. 250.
 2. Oswajanie Innego. Obraz Polski i Polaków w prasie brytyjskiej w latach 2002-2007 (współautorzy Z. Mazur, H. Szewczyk), Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2010, ss. 276.

Ważniejsze publikacje w czasopismach i tomach zwartych (historia kultury amerykanskiej):

 1. „The Women of Accomack versus Henry Smith: Gender, Legal Recourse, and the Social Order in Seventeenth-Century Virginia”, Virginia Magazine of History and Biography, vol. 105, no. 1 (1997): 5-26.
 2. “Plantation Economy and Legal Safeguards of Sexual Discipline in Early Tobacco Colonies”, in: Helle Porsdam, ed., American Folkways and Law Ways: Law in American Studies, Odense University Press, Odense, 2001: 33-51.
 3. “The Study of U.S. History In Poland”, in: Cornelis A. van Minnen and Sylvia Hilton, eds., Teaching and Studying U.S. History in Europe: Past, Present and Future, VU University Press, Amsterdam, 2007: 209-218.
 4. „Successful Life in Eighteenth-Century Colonial Virginia: A Sampling of Death Notices in The Virginia Gazette,” Białostockie Teki Historyczne, Tom 11 (2013): 71-82.
 5. Nicolas Barreyre, Max Edling, Simon Middleton, Sandra Scanlon, Irmina Wawrzyczek, "’Brokering’ or ‘Going Native’: Professional Structures and Intellectual Trajectories for European Historians of the United States”, American Historical Review (2014), vol. 119 (3): 760-770.

Ważniejsze publikacje kulturowo-prasoznawcze

 1. "‘Wyspiarze’ v ‘Biało-czerwoni’: the Discursive Construction of National Identities in the Polish Sports Press 2004” (współautor Z. Mazur) in: B. Lewandowska-Tomaszczyk, T. Płudowski & D. Valencia Tanno, eds., Media and International Communication, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 2007: 37-49.
 2. „New Europe, Old Games: Making Sense of Anglo-Polish Media Coverage of England versus Poland Football Matches” (współautorzy J. Maguire, R. Elliott, Z. Mazur), Sport in Society, vol. 12, issue 2 (2009): 141-155.
 3. „Polak jako „Inny” w brytyjskich dyskursach prasowych, 2003-2006” (współautor Z. Mazur), w: H.Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska i J.Roszak, red., Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2010:70-88.
 4. “Tourist Destination Marketing and Interculturality: The Polish City of Kraków in the British Press,” in: M.J. Rozbicki, ed., Perspectives on Interculturality: The Construction of Meaning in Relationships of Difference. Palgrave McMillan, 2015: 223-236.