Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Justyna Wasil

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD SAMORZĄDÓW I POLITYKI LOKALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Konsultacje w sesji zimowej:


czwartek 8 lutego,   godz.16.00-16.30 p. 207


piątek 9 lutego, godz. 16.00-16.30 p. 207

Adres

Wydział Politologii UMCS, Pl. Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Wykształcenie: 

Absolwentka historii i politologii, stopień doktora nauk politycznych uzyskała w 2011 roku, rozprawa doktorska na temat: „Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich województwa lubelskiego w latach 1999 – 2006” 

Zainteresowania badawcze: 

- obszary wiejskie 
- fundusze unijne 
- partycypacja obywatelska 
- lobbing w samorządzie  

Wybrane publikacje: 

J. Wasil, Lobbying at the level of local self-government – case study of the rural municipalities in Poland, “Social research journal”, 2013, nr 3

J. Wasil, Aktywność obywatelska kobiet na obszarach wiejskich, [w:] Praktyczny wymiar demokracji lokalnej, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Rzeszów 2013

J. Wasil, Wybrane metody lobbingu stosowane w samorządzie terytorialnym, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Katowice 2013

J. Wasil, The  comparative analysis of the rural areas in Polish regions. The case study of  Lubelski and Dolnośląski region, Belgrad (Serbia) 2013; Wydawnictwo NISPAcee, Belgrad 2013, ISBN 978-80-89013-68-5

J. Wasil, Czynniki kształtujące frekwencję wyborczą, publikacja pokonferencyjna, [w:] Społeczeństwo obywatelskie Lublin i Wrocław - studium przypadków, red. K. Kuć – Czajkowska, K. Efner, Lublin 2013

J. Wasil, Doświadczenia gmin wiejskich w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych 2004 – 2006, [w:] XX lat samorządu terytorialnego w Polsce – sukcesy, porażki, perspektywy, red.
K. Mieczkowska – Czerniak, K. Radzik – Maruszak, Lublin 2012 

J. Wasil, Zrzeszanie się obywateli; Opinia publiczna, [w:] Encyklopedia politologii. Instytucje i systemy polityczne, red. B. Dziemidok – Olszewska, W. Sokół, Warszawa 2012. 

J. Wasil, Witryny rolnicze jako źródło informacji o formach wspierania obszarów wiejskich, [w:] Bezpieczeństwo a komunikacja społeczna, red. J. Jarmoch, A. Świderski, I. Trzpil, Siedlce 2011

J. Wasil, Konsekwencje przemian systemu politycznego RP dla obszarów wiejskich po 1989 roku, [w:] Dwadzieścia lat demokratyzacji systemu politycznego RP, red. B. Dziemidok – Olszewska, T. Bichta, Lublin 2011

J. Wasil, Rola Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 w przeobrażeniach obszarów wiejskich w Polsce po przystąpieniu do UE, [w:] Pięć lat w Unii Europejskiej a pozycja Polski na arenie międzynarodowej. Doświadczenia polityczne, prawne i kulturowe, red. A. Barcik, P. Dziwiński, M. Kaute, Bielsko – Biała 2010

Udział w projektach badawczych:

luty – sierpień 2010 - Instytut Spraw Publicznych w Warszawie, ogólnopolski projekt badawczy „Ujawnianie mechanizmów lobbingu na szczeblu samorządu terytorialnego” - współpracownik regionalny