Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Przemysław Stpiczyński

dr hab. Przemysław Stpiczyński
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
ZAKŁAD INFORMATYKI
Funkcje
Kierownik Zakładu
Telefon
81 5376227
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://stpiczynski.umcs.lublin.pl
Konsultacje

 • poniedziałki 15:30-16:00

 • czwartki 9:00-9:45 (sala 203Inf)

 • czwartki 10:45-12:00 (pokój 236)

Adres

Zakład Informatyki UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 1/236
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

 • doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach (2010)
 • doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki, Wydział Matematyki i Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1995)
 • magister matematyki, specjalność metody numeryczne i programowanie - Wydział Matematyki i Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1989)

 


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 • projektowanie i implementacja wysokowydajnych algorytmów na współczesne komputery równoległe dużych mocy oraz klastry komputerowe,
 • adaptacja oprogramowania dla efektywnego wykorzystania możliwości współczesnych hybrydowych komputerów wielordzeniowych,
 • projektowanie i implementacja systemów wieloagentowych,
 • struktury danych i algorytmy,
 • metody numeryczne,
 • geoinformatyka i przetwarzanie danych przestrzennych.

Publikacje (link)

ORCID