Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Katarzyna Skalska

mgr Katarzyna Skalska
Stanowisko
starszy specjalista
Jednostki
ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Funkcje
Koordynator
Telefon
081 537 58 90
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Dom Studencki "Babilon"
ul. Radziszewskiego 17/9
20-035 Lublin

Ogłoszenia

Celem mojej pracy w ramach Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych jest wyrównywanie szans edukacyjnych studentów z niepełnosprawnościami, a także wszechstronny rozwój każdego studenta w społeczności akademickiej.

Zapraszam studentów z niepełnosprawnościami, którzy potrzebują wsparcia w środowisku akademickim, a także osoby, które chcą się zaangażować w podnoszenie jakości studiowania osób z niepełnosprawnością.

Więcej informacji w zakładce student z niepełnosprawnością