Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. szt. Barbara Pazur

dr hab. szt. Barbara Pazur
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD DYDAKTYKI MUZYCZNEJ I MUZYKOTERAPII
Funkcje
Kierownik Zakładu
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://hektor.umcs.lublin.pl/~bpazur
Konsultacje

Wydział Artystyczny UMCS, Instytut Muzyki, Lublin, Al. Kraśnicka 2a
Sala 111


Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018:


Wtorki godz. 10.30-11.30
Czwartki godz. 10.45-11.45

Adres

Instytut Muzyki, Wydział Artystyczny UMCS
Al. Kraśnicka 2a
20-718 Lublin

O sobie

Specjalizuje się w Teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi przedmioty: w Instytucie Muzyki UMCS: dyrygowanie, czytanie partytur, dyrygowanie z czytaniem partytur, metodykę nauczania muzyki, metodykę zajęć muzycznych w przedszkolu, współczesne koncepcje edukacji muzycznej; w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS emisję głosu.

Od 1997 r. jest sekretarzem Zarządu Oddziału PZChiO w Lublinie. Jest także członkiem Zespołu Konsultacyjnego Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona. W latach 2006-2015 pełniła funkcję kuratora regionalnego Akademii Chóralnej: Programu "Śpiewająca Polska".

Jest pomysłodawcą i Dyrektorem Artystycznym Lubelskiego Festiwalu Chórów Parafialnych.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Złota Oddznaka Honorowa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (1997)
 • Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury" Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej (2003)
 • Brązowy Krzyż Zasługi" Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005)
 • Nagroda III stopnia Rektora UMCS w Lublinie (2011)
 • Nagroda dla osób zasłużonych dla dzieci i młodzieży Lublina "Przyjaciel lubelskiej młodzieży" za działalność w 2010 roku. - z rąk Młodzieżowej Rady Miasta Lublin (2011)
 • Nagroda II stopnia Rektora UMCS w Lublinie (2016)
 • Odznaka Honorowa Krzyż Ligi Morskiej i Rzecznej "PRO MARI NOSTRO" (2016)

Ukończyła:

 • Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. K.Lipińskiego w Lublinie w klasie skrzypiec prof. M. Świecowej (1981 r.)
 • Wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej we Wrocławiu (1985 r.)
 • Studia Podyplomowe w zakresie Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1994 r.)
 • Studia Podyplomowe w zakresie Chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1996 r.)
 • Studia Podyplomowe w Zakresie Arteterapii na Wydziale Artystycznym UMCS (2005 r.)

Uczestniczyła w wielu kursach doskonalenia zawodowego i seminariach - m.in.: w seminariach dla dyrygentów przy LEGNICA CANTAT, w seminarium kodaly'ow­skim w 1992 r., na temat muzyki japońskiej w 1994 r., muzyki niemieckiej w 1995 r., muzyki krajów nadbałtyckich w 1997 r., w seminariach na temat Teorii Uczenia się Muzyki Edwina E. Gordona w 1995, 1998, 2001, 2004, 2010 i 2011 r. oraz w VII Międzynarodowym Sympozjum Muzyki Chóralnej "Wymagania stylistyczne w interpretacji literatury chóralnej" w Gdańsku w 2005 r.   Podczas II Międzynarodowej Konferencji "Od teatru do terapii" "Arteterapia w edukacji" 1-3 grudnia 2006 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim podjęła temat wystąpienia "Uczestnictwo w chórze rodzajem arteterapii", a na konferencji "Dźwięk w pedagogice i terapii"  w Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku 18 października 2012 wystąpiła z referatem "Improwizacja muzyczna w szkole wg Teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona". W 2016 r. zorganizowała i pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu" w ramach Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego w Lublinie. Podczas Seminarium podjęła temat "Nauka audiacji na zajęciach dziecięcej orkiestry smyczkowej".

Specjalizację I stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych uzyskała w 2001 r. na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Od 15 marca 2014 posiada stopień naukowy doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura uzyskany na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca.

W latach 1990-1998 była dyrygentem i kierownikiem artystycznym Lubelskiego Chóru Dziecięcego MDK “SKOWRONKI”, który prezentując wysoki poziom artystyczny wiele koncertował w kraju i za granicą, odniósł znaczące sukcesy na konkursach i festiwalach chóralnych (zdobył m.in. Puchar Ministra Edukacji, Złoty Kamerton oraz Nagrodę Specjalną ZG ZKP w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy w 1996 roku).
W latach 1998-2004 współpracowała z Instytutem Muzykologii KUL prowadząc tam zespół instrumentalny i zajęcia z dyrygentury chóralnej. Założyła i prowadziła do roku 2008 dwa chóry: od 1995 r. Chór Cecyliański Parafii pw. Św. Antoniego w Lublinie, a od 2004 r. Chór Dziecięco-Młodzieżowy AMICUS Stowarzyszenia Integracyjnego "Magnum Bonum" w Krasnymstawie.

W roku akademickim 2012/2013 prowadziła Chór Instytutu Muzyki WA UMCS, z którym nagrałą płytę CD "Gorzkie Żale - Rafał Rozmus, Andrzej Nikodemowicz".

Obecnie jest dyrygentem Chóru Cum Sanctis przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie.


Działalność naukowa

Jest autorką książek:

 • Nauka improwizacji muzycznej wg teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona na materiale polskich piosenek dziecięcych, ludowych i popularnych - Teoria i praktyka. Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2012
 • Nauka improwizacji muzycznej wg teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona na materiale polskich piosenek dziecięcych, ludowych i popularnych - Śpiewnik. Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2012
 • Gorzkie żale inspiracją dla współczesnych polskich kompozytorów muzyki chóralnej na przykładzie kompozycji Rafała Rozmusa i Andrzeja Nikodemowicza. Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2013

Pod jej redakcją muzyczną ukazała się partytura oraz materiały nutowe Te Deum Laudamus J.A. Hassego Wyd. Muzyczne POLIHYMNIA Lublin 2014.

Jest współredaktorem naukowym (wraz z Maciejem Kołodziejskim) publikacji Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wczesnej edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej. Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin 2015.

Jest redaktorem naukowym monografii:

 • Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu. Studia - Reflekcje - Doświadczenia. Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin 2016.
 • Non omnis moriar. Na tropach piękna. Prace zadedykowane pamięci Profesor Beaty Dąbrowskiej, Dyrektora Instytutu Muzyki WA UMCS w latach 2005-2016. Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin 2017.

Opublikowane artykuły:

 • Spiewajmy w skalach [w:] Non omnis moriar. Na tropach piękna. pod red. B. Pazur. Wyd. Polihymnia. Lublin 2017. ISBN 9788378474692. s. 79-96
 • "Spiewająca Polska" w regionie lubelskim w latach 2006-2017. [w:] Non omnis moriar. Na tropach piękna. pod red. B. Pazur. Wyd. Polihymnia. Lublin 2017. ISBN 9788378474692. s. 139-162
 • Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu. Międzynarodowa Konferencja naukowa w ramach Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego w Lublinie. [w:] Wiadomości Uniwersyteckie. nr. 5/224 Maj 2016. PL ISSN 1233-216X. s. 15-18
 • Nauka audiacji na zajęciach dziecięcej orkiestry smyczkowej. [w:] Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu. pod red. B. Pazur. Wyd. Polihymnia. Lublin 2016. ISBN 9788378474036. s. 189-208
 • Grupowa nauka gry na instrumentach według koncepcji Edwina Eliasa Gordona. [w:] Transgresje w edukacji. T. 2. Twórcza edukacja i edukacja do twórczości. pod red. M. Kołodziejskiego. Wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora. Pułtusk 2016. ISBN 9788375492491. s. 195-210
 • Improwizacja muzyczna według Edwina E. Gordona. [w:] Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wczesnej edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej. pod. Red M. Kołodziejskiego i B. Pazur. Wyd. Polihymnia. Lublin 2015. ISBN 9788378472919. s. 123-158
 • Improwizacja muzyczna w szkole wg Teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona. [w:] Dźwięk w pedagogice i terapii. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.Włocławek 2014. ISBN 978-83-60607-56-5. s. 11-22
 • Maluch w Operze - recenzja książki [w:] Wychowanie muzyczne w szkole. nr 5/2010
 • Międzynarodowe Seminarium Gordonowskie "Rewolucja w Edukacji Muzycznej" [w:] Wychowanie muzyczne w szkole. nr 4/2010. s. 76-82
 • Kierowanie rozwojem zdolności audiacyjnych w wieku przedszkolnym poprzez zajęcia umuzykalniające metodą E.E. Gordona. [w:] Współczesne oblicza edukacji muzycznej. pod red. R. Gozdeckiej i M. Grusiewicza. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2008, s. 99-108
 • Audiacja w szkole i podczas zbiorowej nauki gry na instrumentach. [w:] Twoja muza. nr 3/2005. s. 82-83
 • Audiacja wstępna na etapie przedszkola - projekt zajęć muzycznych prowadzonych w przedszkolu metodą E.E. Gordona. [w:] Wychowanie muzyczne w szkole. nr 3/2004. s. 155-167
 • IV Seminarium Gordonowskie w Bydgoszczy. [w:] Wychowanie muzyczne w szkole. nr. 5/2001. s. 256-262
 • Po II Seminarium Autorskim Profesora Edwina E. Gordona. [w:] Wychowanie Muzyczne w Szkole. nr 2/1996. s. 63-74