Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Sylwester Orzechowski

dr Sylwester Orzechowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD PSYCHOLOGII EMOCJI I POZNANIA
Telefon
+48 81 537 60 68
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

17.07.2017-31.08.2017 - urlop wypoczynkowy

Adres

Instytut Psychologii UMCS
Pl. Litewski 5
20-080 Lublin

O sobie

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Psychologia ewolucyjna
 • Komunikacja niewerbalna
 • Komunikacja społeczna
 • Emocje i motywacja

Uczestnictwo w projekcie mobilności Erasmus+ na: Fundacion Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir, Valencia, Hiszpania, 26/01/2015 - 30/01/2015.


Działalność naukowa

 

Publikacje (2014-2015)

 1. Orzechowski, S., Wacewicz, S. i Żywiczyński, P. (2014). Orofacial gestures in language evolution. The auditory feedback hypothesis. W: E. A. Cartmill, S. Roberts, H. Lyn i H. Cornish (Eds) The evolution of language. Proceedings of the 10th International Conference EVOLANG X. 221-227. New Jersey: World Scientific.
 2. Orzechowski, S., Wacewicz, S. i Żywiczyński, P. (w druku). Problem zmiany modalności w hipotezach pierwszeństwa gestów w ewolucji języka: w stronę hipotez mulitmodalnych. Studia Semiotyczne.
 3. Orzechowski, S., Żywiczyński, P. i Wacewicz, S. (2015). Problem zmiany modalności w hipotezach pierwszeństwa gestów. W: P. Żywiczyński i S. Wacewicz: Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych. 235-273. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK

Konferencje (2014-2015)

 1. Orofacial gestures in language evolution. The auditory feedback hypothesis (poster). X Międzynarodowa Konferencja EVOLANG X, 14-17.04.2014, Wiedeń. Uniwersytet Wiedeński. (S. Orzechowski, P. Żywiczyński, S. Wacewicz).
 2. Emergence of Low-Level Converstational Cooperation: The Case of Nonmatching Mirroring of Adaptors. Pre-Conference Workshop – EVOLANG X, 14-17.04.2014, Wiedeń. Uniwersytet Wiedeński. (S, Wacewicz, P. Żywiczyński, S, Orzechowski).
 3. Resonance of self-regulatory movements in dyadic interaction. Implications for the development of cooperative communication (referat). 26th Human Behavior and Evolution Society Conference: Evolution, Society and Culture, 30.07-2.08.2014, Natal, Brazil. (Przemysław Żywiczyński i Sławomir Wacewicz – współautorzy).
 4. Tongue-gestures revisited: orofacial movements in language evolution (referat). XXII Biennial Conference of International Society for Human Ethology, 5-9.08.2014, Belem, Brazil. Universidade Federal do Para. (Przemysław Żywiczyński i Sławomir Wacewicz – współautorzy).
 5. Orofacial gestures and the problem of ‘modality transition’ (referat). I Conference of International Association for Cognitive Semiotics (IACS), 24-27.09.2014, Lund, Szwecja, Lund Universitet. (S. Orzechowski, P. Żywiczyński i S. Wacewicz).
 6. Rezonans ruchowy: ukryty wymiar współpracy (referat). Ist Conference of Polish Society for Human and Evolution Studies, 23-25.10.2014. Wrocław, Uniwersytet Wrocławski. (S. Orzechowski, P. Żywiczyński i S. Wacewicz).
 7. Communicating and coping with uncertainty: the case of patients presenting Medically Unexplained Symptoms. 7th Lodz Symposium: New Developments in Linguistic Pragmatics, 12-14.04.2015, Łódź, Uniwersytet Łódzki. (A. Sowińska, S. Czachowski, P. Żywiczyński, S. Orzechowski).
 8. Communicating uncertainty: verbal and non-verbal behaviours of patients presenting Medically Unexplained Symptoms. 13th COMET (Communication, Medicine and Ethics), 25-27.06.2015, Hong Kong, University of Hong Kong. (A. Sowińska, S. Czachowski, P. Żywiczyński, S. Orzechowski).
 9. Communicating emotions in the narratives of patients with medically unexplained symptoms (MUS). 44th Annual Meeting of the Linguistic Association of the Southwest (LASSO 2015), 10-13.09.2015, Lake Havasu, Arizona, USA, ASU Colleges. (A. Sowińska, S. Orzechowski, P. Żywiczyński, S. Czachowski, A. Rogalska).
 10. Self‐regulators: a hidden dimension of conversational cooperation? Protolang 4, 24-26.10.2015, Rzym, Department of Philosophy, Communication and Performing Arts, Roma Tre Univeristy. (S. Orzechowski, P. Żywiczynski, S. Wacewicz i N. Pałka)

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE)
 • International Association for Cognitive Semiotics (IACS)
 • Human Beahvior & Evolution Society (HBES)
 • International Society for Human Ethology (ISHE)

Badania:

 • Ewolucyjne źródła kooperatywnej struktury konwersacji. Rola mechanizmów niewerbalnych. Grant NCN SONATA BIS 2, wykonawca, 2013-2016.
 • Rola dyskursu pacjentów z niewyjaśnionymi objawami medycznymi (MUS- Medically Unexplained Symptoms) w komunikacji lekarz-pacjent. Badania jakościowe w podstawowej opiece zdrowotnej. Grant NCN OPUS, wykonawca, 2014-2016.
 • Orofacial gestures in language evolution. The auditory feedback hypothesis.
 • Uczestnictwo w warsztacie badawczym DMC-Group, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), 18.12.2015.

Współpraca:


Ogłoszenia

Z powodu choroby zajęcia w dniu 27.04.2017 zostają odwołane.