Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek

Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
ZAKŁAD CHEMII TEORETYCZNEJ
Funkcje
Kierownik Zakładu
Telefon
+48 81 537 56 52
Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

I. Kariera naukowa

1976 - Mgr, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS
1980 - Doktorat - Wydział Mat-Fiz-Chem UMCS „Fizykochemiczne podstawy i optymalizacja procesu elucji izokratycznej i gradientowej”, UMCS Lublin 1980 - promotor prof. dr hab. Władysław Rudziński
1995 - Habilitacja - Wydział Chemii UMCS „Badania teoretyczne efektów heterogeniczności powierzchni fazy stacjonarnej w chromatografii adsorpcyjnej ciecz-ciało stałe”

II. Kariera zawodowa

Od 1976 do chwili obecnej zatrudniona w Zakładzie Chemii Teoretycznej, Wydział Chemii UMCS,
1976-1981 – asystent
1981-1996 – adiunkt
1996-2001 – adiunkt ze stopniem dr hab.
2001 – prof. nadzw. UMCS

III. Tematyka badawcza

Teoretyczny opis adsorpcji gazów i mieszanin gazowych na heterogenicznych powierzchniach ciał stałych oraz adsorpcji z roztworów na heterogenicznych powierzchniach ciał stałych. Teoria współczynnika pojemnościowego w chromatografii ciecz-ciało stałe z wieloskładnikową fazą ruchomą, chromatografia gradientowa, chromatografia par jonowych. Teoretyczny opis adsorpcji surfaktantów na granicy faz roztwór wodny ciało stałe i roztwór wodny - powietrze oraz towarzyszących temu procesowi efektów kalorymetrycznych i elektrokinetycznych. Opis mechanizmu adsorpcji i dyfuzji molekuł aromatycznych w zeolitach typu ZSM-5. Badanie zachowania się antyutleniaczy w układach micelarnych.


IV. Dorobek naukowy:

 • ponad 70 oryginalnych prac naukowych, ok. 160 cytowań w latach 1996-2010
 • udział w ponad 60 konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych,
 • promotorstwo 3 przewodów doktorskich zakończonych,
 • recenzent w 10 przewodach doktorskich,
 • krótkoterminowe staże naukowe w USA, University of Tennessee 1996 i Francji, laboratorium CNRS w Montpellier 2001.
 • Promotorstwo prac doktorskich:
  1) dr Mateusz Drach
  „Studia nad mechanizmem adsorpcji surfaktantów jonowych i niejonowych na polarnych powierzchniach ciał stałych” - UMCS Lublin 2000.
  2) dr Paweł Szabelski „Teoretyczny opis adsorpcji molekuł aromatycznych w sitach molekularnych typu ZSM-5” - UMCS Lublin 2000.
  3) dr Anna Andrzejewska „Teoretyczny opis mechanizmu adsorpcji surfaktantów na granicach faz: roztwór/ciało stałe i roztwór powietrze” - UMCS Lublin 2006


Wybrane publikacje:

 1. J. Narkiewicz-Michałek; An Electrostatic Theory of Ion-Pair Chromatography Based on a Multisite Occupancy Model of Adsorption of Modifier and Solute Molecules. Chromatographia 35 (1993) 527.
 2. W. Rudziński, J. Narkiewicz-Michałek, R. Charmas, M. Drach, W. Piasecki, J. Zając;. Thermodynamics of Adsorption at Heterogeneous Solid/Liquid Interfaces. In: Interfacial Thermodynamics. N. Kallay Ed., Marcel Dekker Inc., New York, 1999.
 3. P. Szabelski, J. Narkiewicz-Michałek; Three-Site Lattice Gas Model for Adsorption of Binary Aromatic Mixtures in Silicalite, Langmuir 17 (2001) 61-68.
 4. M.Drach, W.Rudziński, P.Warszyński, J. Narkiewicz-Michałek; Adsorption of surfactants at air/solution interfaces: theoretical description of adsorption equilibrium based on a model of clustering of the surfactant molecules at the air/solution interface. Phys.Chem.Chem.Phys. 3 (2001) 5035-5042.
 5. P. Szabelski, J.Narkiewicz-Michałek, W.Rudziński; Coverage Dependence of Aromatic Hydrocarbon Diffusion in Silicalite, Journal of Applied Surface Sci. 196 (2002) 191.
 6. M.Drach, A.Andrzejewska, J.Narkiewicz-Michałek, W.Rudziński, L.Koopal; Theoretical Modeling of Cationic Surfactant Aggregation at the Silica/Aqueous Solution Interface: Effects of pH and Ionic Strength. PCCP, 4 (2002) 5846-5855.
 7. M.Szymula, J.Narkiewicz-Michałek; Atmospheric and electrochemical oxidation of ascorbic acid in anionic, nonionic and cationic surfactant systems. Colloid Polym. Sci., 281 (2003) 1142-1148.
 8. M.Drach, A. Andrzejewska, J.Narkiewicz-Michałek, „Theoretical Modeling of Self-Assembly of Zwitterionic Surfactants at the Silica/Water Interface”, App.Surf. Sci. 252 (2005) 730-744.
 9. M.Szymula, J. Narkiewicz-Michałek, „The Effect of Surfactant Adsorption at a Glassy Carbon Electrode on Electrochemical Oxidation of Propyl Gallate” - Journal of Applied Electrochemistry, 36 (2006) 455-462.
 10. M.Szymula, J.Narkiewicz-Michałek, “Ascorbic Acid Oxidation in SDS Micellar Systems”, Journal of Applied Electrochemistry, 31 (2009) 681-687.
 11. W. Nowicki, G. Nowicka, J.Narkiewicz-Michałek, „Monte Carlo Study of the Translocation of a polymer chain through a hole”, Polymer, 50 (2009) 2161-2171.
 12. W. Nowicki, G. Nowicka, J.Narkiewicz-Michałek, „Monte Carlo Study of the Translocation of a polymer chain through a hole”, European Polymer Journal, 46 (2010) 112-122.
 13. M. Drach, J. Jabłoński, J. Narkiewicz-Michałek, M. Szymula, “Co-Adsorption of Surfactants and Propyl Gallate on The Hydrophilic Oxide Surfaces”, J. Applied Surface Sci., 256, 17 (2010) 5444-5449.
 14. M. Drach, J. Narkiewicz-Michałek, A. Sienkiewicz, M. Szymula, C. Bravo-Díaz, Antioxidative Properties of Vitamin C and E in Micellar Systems and in Microemulsions, Colloids&Surfaces A– doi:10.1016/j.colsurfa. 2010.11.073


V. Członkostwo w Organizacjach i Towarzystwach Naukowych

 • Polskie Towarzystwo Chemiczne; Oddział Lublin, 1992 -
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2003 -
 • Członek Komisji II Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnictwie PAN Lublin, 2004 -


VI. Dorobek organizacyjny

 1. Sekretarz Lubelskiego Oddziału PTChem 1995 – 2000.
 2. Sekretarz Sekcji PTChem „Fizykochemia Zjawisk Międzyfazowych” 1995-2000
 3. Przewodnicząca Lubelskiego Oddziału PTChem w latach 2001-2006
 4. Wiceprzewodnicząca III Wydziału Lubelskiego Towarzystwa Naukowego od 2003.
 5. Członek i przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowych Sympozjów ISSHAC od 1992.
 6. Sekretarz Zjazdu PTChem i SITPChem w Lublinie w 1995 r., przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu PTChem i SITPChem w Lublinie w 2003 r., skarbnik Zjazdu PTChem i SITPChem w Lublinie w 2011 r.
 7. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Dorocznego Spotkania Sekcji PTCh „Fizykochemia Zjawisk Międzyfazowych”, Lublin 25-26 październik 2002.
 8. Członek Komitetu Organizacyjnego i Naukowego polsko-ukraińskich sympozjów „Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications” Sandomierz i Wólka Milanowska 2005, Krasnobród 2007, Ameliówka 2010.
 9. Członek Komietu Naukowego konferencji “SURUZ” (Surfactants and Dispersed Systems in Theory and Practice) 2003 i 2005. Przewodnicząca klasteru A sieci naukowej SURUZ.
 10. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji „Surfactants in Dispersed Systems”, UMCS, Lublin 2005.


VII. Dorobek dydaktyczny

 • Adsorpcja i adsorbenty – wykład na kierunku chemia podstawowa i stosowana 1996-98
 • Chemia teoretyczna – wykład na kierunku chemia podstawowa i stosowana, studia dzienne i zaoczne,
 • Metody termodynamiki statystycznej w chemii fizycznej – wykład na kierunku chemia podstawowa i stosowana, specjalność fizykochemiczna-teoretyczna
 • Chemia kwantowa – wykład na kierunku chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
 • Podstawy teoretyczne procesów analitycznych – wykład na kierunku chemia podstawowa i stosowana, specjalność analityczna
 • Wykład monograficzny i specjalistyczny
 • Konwersatoria i seminaria
 • Promotorstwo prac magisterskich i dyplomowych (39)