Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Bednarska

Stanowisko
asystent
Jednostki
ZAKŁAD GEOMETRII
Telefon
(081) 537-61-49
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy 2017-18:


Pokój 802 IM


Wtorek 10-11, 12-14

O sobie

Prowadzone zajęcia:

Wtorek:

8:15-9:00, s. 133,

Geometria analityczna LB

I inf dz lic

9:15-10:00, s. 133,

Geometria analityczna LB

I inf dz lic

11:15-12:00, s. 235,

Wstęp do geometrii różniczkowej LA

II mat dz lic (inf)

14:15-16:00, s. 6,

Wstęp do logiki i teorii mnogości KW

I mat dz lic, gr. 2

Środa:

9:15-10:00, s. 137,

Algebra KW

II mat i fin dz lic + II mat dz lic (inf) gr. 2

Piątek:

8:00-9:30, s. 105 (Wydz. Ekon. ),

Matematyka dla ekonomistów

I Ekonomia dz lic, CA6

9:45-11:15, s. 105 (Wydz. Ekon. ),

Matematyka dla ekonomistów

I Ekonomia dz lic, CA2

11:30-13:00, s. 105 (Wydz. Ekon. ),

Matematyka dla ekonomistów

I Ekonomia dz lic, CA5

13:15-14:45, s. 105 (Wydz. Ekon. ),

Matematyka dla ekonomistów

I Ekonomia dz lic, CA7