Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Michalska

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD FUNKCJI ANALITYCZNYCH
Telefon
5376113
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje:


ŚRODA:


godz. 1200-1330, pok. 705CZWARTEK:


godz. 1200-1330, pok. 705

O sobie

WTOREK:

1400-1600, Analiza matematyczna I, KW 2, s. 133
(I mat dz lic (inf))

1600-1800, Analiza matematyczna I, KW 3, s. 133
(I mat fin dz lic)

ŚRODA:

1000-1200, Seminarium zakładowe, s. 713

CZWARTEK:

1000-1200, Analiza matematyczna III, KW 3, s. 233
(II mat fin dz lic + II mat dz lic (inf))

1330-1500, Logika i teoria mnogości, KW 9, s. F7
(I inf dz lic)