Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Renata Łukiewicz-Kostro

mgr Renata Łukiewicz-Kostro
Stanowisko
starszy wykładowca
Jednostki
CENTRUM NAUCZANIA I CERTYFIKACJI JĘZYKÓW OBCYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/18:


poniedziałek 13.30-14.30  pok. 8 AMOR 


środa 14.40-15.40  pok.8 AMOR


 


Konsultacje w sesji zimowej:


Środa: 12.00-13.00 pok. 8 AMOR


URLOP: 8-21.02.2018 Wyluzowany


 


 


 


 


 


 

O sobie

Ukończyłam studia w zakresie   filologii angielskiej UMCS. Byłam stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej  w Nowym Jorku , USA oraz Thames Valley University w Londynie, Wielka Brytania.

Posiadam Cambridge Certificate of Proficiency in English, grade A , uzyskany w West London Institute of Higher Education.

Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i University of Glasgow z dziedziny British Studies.

Jestem absolwentką studiów podyplomowych na UMCS Ochrona własności intelektualnej.

Posiadam certyfikat  międzynarodowego mentora i edukatora The Hornby School w Londynie  uzyskany w ramach szkoły letniej LEADERSHIP AND FACILITATION SKILLS FOR PROFESSIONALS w Chorwacji pod auspicjami The British Council.

Jestem sluchaczką Kursu Formacji Biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawla II  wlublinie.

Należę do Dzieła Biblijnego Jana Pawla II.

Od ponad dziesięciu lat biorę  udział w międzynarodowych , interdyscyplinarnych i międzysektorowych projektach unijnych jako ekspert, konsultant i doradca, a także gość lub  uczestnik. Do tej pory uczestniczyłam w blisko 40 seminariach ogólnoświatowych.

Od 1 X 2017 jestem  doktorantką  w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie.

2017 -  jestem CERTYFIKOWANYM (w Brukseli) EUROTRENEREM w obszarze szkoleniowym  ponadnarodowego rynku pracy.

 

 Hobby: aranżacja angielskich ogrodów różanych.

Lubię: taniec, śpiew, chorały gregoriańskie, wszelaką muzykę uwielbienia i podróże. Najdłuższa i najbardziej fascynująca podróż życia to - ta w głąb serca. No, i ...książki, księgi, Księga.

Filozofia życia: GRATIAS AGO ERGO SUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Działalność naukowa

Fascynuje mnie uniwersalność , ponadczasowość i MADROŚĆ Biblii  oraz zachodniochrześcijańska mistyka , także współczesna - zwłaszcza oblubieńcza oraz fenomen objawienia  , szczególnie u świeckich.

Semantyka języka biblijnego i teolingwistyka; etnolingwistyka kognitywna; lingwistyka antropologiczna; antropologia biblijna; semantyka lingwistyczna, intersemiotyka przekładu.  Pomiędzy dyscypilnami, poza znaczeniami...


Ogłoszenia

TEST KOŃCOWY dla wszystkich moich grup na studiach licencjackich oraz II roku socjologii II stopnia  odbędzie się 1 lutego 2018 godz. 12.00 -13.30  sala 03 CNiCJO (akademik AMOR).

Kwestię zasad przepisywania ocen reguluje Zarządzenie Pana Rektora UMCS Nr 7/2013.

Proszę zabrać przybory do pisania oraz papier na "brudnopis"