Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Katarzyna Krzywicka

dr hab. Katarzyna Krzywicka
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
ZAKŁAD STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/1491935/Katarzyna_Krzywicka
Konsultacje

we wrześniu:
14.09. (czwartek)      11.00-12.30
19.09. (wtorek)         11.00-12.30
26.09. (wtorek)         15.30-17.30
pok. 119


Egzamin poprawkowy z przedmiotu
Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa
odbędzie się w dniu 26 września
o godz. 16.00, pok. 119.
 

Adres

Wydział Politologii
Plac Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, specjalność naukowa: systemy polityczne. 

Latynoamerykanistka i religioznawca.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • Stosunki międzynarodowe w Ameryce Południowej i Północnej (integracja, nowy regionalizm).
 • Systemy polityczne państw Ameryki Łacińskiej (transformacje systemowe, demokracja bezpośrednia, społeczeństwo obywatelskie).
 • Bezpieczeństwo, siły zbrojne, zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa, bezpieczeństwo energetyczne.
 • Instytucjonalno-prawny wymiar wolności sumienia i wyznania.
 • Stosunki wyznaniowe i etniczne we współczesnym świecie.

Autorka ponad 160 publikacji, w tym 5 książek autorskich, 80 artykułów naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów encyklopedycznych i kilkunastu publicystycznych. Redaktor naukowa 7 prac zbiorowych. Trzydzieści siedem publikacji ukazało się za granicą (Argentyna, Kolumbia, Meksyk, Czechy, Hiszpania, Niemcy, Rosja, Serbia, Turcja) lub w językach obcych (angielski, hiszpański). 

WYKAZ PUBLIKACJI - dostępny na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) 

Założycielka, w 2011 r. i redaktor naukowa serii wydawniczej Studia Iberoamerykańskie UMCS, ISSN 2084-8072.  

Założycielka, w 2014 r. i redaktor naczelna czasopisma naukowego "Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales".
Oficjalna strona internetowa: anuario-latinoamericano.umcs.pl 
Wydawcą periodyku jest Wydział Politologii UMCS.  
ISSN 2392-0343, e-ISSN 2449-8483

 CZŁONKOSTWO w ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

 • Asociación Latinoamericana de Ciencia Política - ALACIP
 • Latin American Studies Association - LASA
 • International Political Science Association - IPSA
 • Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych- PTSL
 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne - PTG

CZŁONKOSTWO w RADACH i KOMITETACH NAUKOWYCH:

 • Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, 2015-2016.
 • Członek Rady Naukowej periodyku "Conextualizaciones Latinoamericanas", ISSN 2007-2120, Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara, Meksyk, od 2015.
 • Członek Rady Naukowej periodyku "Política, Globalidad y Ciudadanía", ISSN 2395-8448, Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad Autónona de Nuevo León, Meksyk, od 2015.   
 • Board Member  IPSA Research Committee 44. Military's Role in Democratization - International Political Science Association, od 2014.
 • Redaktor tematyczny periodyku "Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych", Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, ISSN 1896-8279, od 2013.
 • Członek Rady Naukowej kwartalnika "Ameryka Łacińska", Centrum Studiów Latynoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski, ISSN 1506-8900, od 2011. 
 • Członek Comité Árbitros "OASIS", Revista del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia, ISSN impreso: 1657-7558; ISSN digital: 2346-2132, od 2015.
 • Członek la Cartera de Árbitros "Ad Universa", Revista de Relaciones Internacionales e Investigación, Puebla, Meksyk, od 2011.
 • Członek Międzynarodowej Rady Wydawniczej periodyku "LatitudSur", ISSN 1850-3659, Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración - CEINLADI, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Argentyna, od 2009.
 • Członek Komitetu Naukowego „Revista del CEID”, od 1999.
 • Członek Rady Programowej "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Politologia, sekcja "K", w latach 2009-2011.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Współpracownik i profesor wizytująca Centrum Badań i Studiów Latynoamerykańskich na rzecz Rozwoju i Integracji - Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración - CEINLADI, Uniwersytet Buenos Aires. 

Pobyt naukowo-studyjny w Universidad Iberoamericana, Puebla, Meksyk, 2010. 

Pobyt dydaktyczno-studyjny w Universidad de Granada, Hiszpania, 2013.

RECENZENTKA ROZPRAW DOKTORSKICH

 • La consolidation democratique au Chili. On comment surmonter les enclaves autoritaires”, autorstwa mgr Rodrigo España Ruíz, napisana pod kierunkiem prof. Reneé Fregosi w Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine - IHEA, Université de Paris III, obrona 12 października 2012, w Universite de la Sorbonne Nouvelle w Paryżu.
 • "Przejawy aktywności społeczno-politycznej kobiet w Chile i Argentynie na przełomie XX i XXI wieku", autorstwa mgr Doroty Klewer, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Śniadeckiej-Kotarskiej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (2014).
 • "Disparidades territoriales en Colombia - causas y evidencias", autorstwa mgr Marii Eleny Botero Ospiny, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosławy Czerny na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (2014).
 • „Polityka antynarkotykowa w Meksyku: uwarunkowania społeczno-kulturowe”, autorstwa mgr Urszuli Drzewieckiej, napisana pod kierunkiem prof. dra. hab. Tadeusza Palecznego w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2016). 
 • "Polityka zagraniczna Hiszpanii wobec Ameryki Łacińskiej w czasie dyktatury generała Francisco Franco 1939-1975", autorstwa mgra Macieja Wroneckiego, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Łoś-Nowak w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2016). 
 • "Latynoamerykański model rozwoju. Strategie i koncepcje modernizacji państw regionu - studium porównawcze", autorstwa mgra Tomasza Rudowskiego, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marcina F. Gawryckiego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2016).
 • "In search for China's engagement model in Sub-Saharan Africa. Comparative analysis to  the European Union and Latin America", autorstwa mgr Eweliny Lubienieckiej, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marcina F. Gawryckiego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2017). 
 •  "Konflikt Indian Mapuche z rządem chilijskim a prawa rdzennych mieszkańców", autorstwa mgr Doroty Anny Morel, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Stadtmüller w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego (2017).
 • "Media Impact on humanitarian intervention after the cold war and before September 11, 2001: the cases of Somalia, Rwanda and Liberia", autorstwa mgr Mercedes Landete Sánchez, napisana pod kierunkiem prof. dr Delii Contreras García w Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, w Madrycie (2017).

 UDZIAŁ Z REFERATEM w 56 konferencjach i kongresach (ICAALACIP, FIEALC, CEISAL, CEINLADI, IPSA, LASAAHILA, AMECIPPTNP, PTSL), w tym w 31 zagranicznych .

ORGANIZATORKA 10 konferencji i sympozjów międzynarodowych, w tym pięciu za granicą (Uniwersytet Buenos Aires, Argentyna- CEINLADI, ICA - Uniwersytet Wiedeński, Austria, CEISAL - Uniwersytet Salamanki, Hiszpania, XVIII FIEALC).

Organizatorka dwóch edycji Międzynarodowych Konferencji Latynoamerykanistycznych (2013, 2015), dwóch edycji  "Spotkań naukowych z Ameryką Łacińską" (2015, 2017) oraz dwóch edycji "Jornadas de México" (2010, 2017) na Wydziale Politologii UMCS.

OPIEKUN NAUKOWA KOŁA LATYNOAMERYKANISTÓW UMCS, od 2006.

ODZNACZENIA i NAGRODY

 • Brązowy Krzyż Zasługi (2006)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2011)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2012)
 • Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej II stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni (2013).
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2015).
 

Działalność naukowa

KSIĄŻKI AUTORSKIE 

 

 KSIĄŻKI ZREDAGOWANE
 WYBRANE ARTYKUŁY W PERIODYKACH NAUKOWYCH I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH
 
Obcojęzyczne:
 • Katarzyna Krzywicka, El papel de Venezuela en la cooperación e integración de América Latina y el Caribe, en: Nuevo multilateralismo en América Latina? Concepciones y actores en pugna, Martha Ardila (ed.), Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2016, pp. 213-236. ISBN 9789587725094
 • Katarzyna Krzywicka, Las relaciones entre el Estado y la Iglesia en Venezuela. El estatus jurídico y la política confesional, Entre espacios: la historia latinoamericana en el contexto global, en: Stefan Rinke (ed.), Freie Universität Colegio Internacional de Graduados “Entre Espacios”, Berlin 2016, pp. 3573-3589. ISBN 9783944675350
 • Katarzyna Krzywicka, Las relaciones entre el Estado y la Iglesia en Venezuela: Desarrollo histórico, normas jurídicas y bases institucionales, "Revista del CESLA", no 17, 2014, pp. 15-42, ISSN 1641-4713
 • Katarzyna Krzywicka, La política exterior de Venezuela - entre la ideología y el pragmatismo, en: El viejo mundo y el nuevo mundo en la era del diálogo, Öznur Seçkin (ed.), tomo I, Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC) - Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara, Ankara 2014, pp. 479-504. ISBN 978-605-136-168-0
 • Katarzyna Krzywicka, La ALBA y la nueva geopolítica de la República Bolivariana de Venezuela, en: Tendencias hacia la regionalización mundial en el ámbito del siglo XXI: América, Asia, África, Europa, Euroasia y Medio Oriente, Pedro Manuel Rodríguez Suárez (coord.), BUAP, UPAEP, Puebla, México 2013, pp. 211-239. ISBN 978-97-8607-550-1
 • Katarzyna Krzywicka, The Armed Forces in the Process of Transformation of the State - the Case of Venezuela, "Polish Political Science Yearbook", no XLI (41), 2012, pp. 181-204, ISSN 0208-7375 
 • Katarzyna Krzywicka, El sistema de partidos en Venezuela - entre la representación y participación, en: Europa Balcánica y los Países de la Cuenca del Mar Negro - MERCOSUR: Dinámicas e interacciones, Slobodan Pajović, María de Monserrat Llairó (coords.), Universidad Megatrend, Belgrado 2012, pp. 213-238. ISBN 978-86-7747-459-1
 • Katarzyna Krzywicka, La democracia directa en Venezuela - entre la representación, participación y delegación del poder, en: Los dilemas de América Latina ante las crisis, conflictos y alternativas de desarrollo, María de Monserrat Llairó, Priscila Palacio (coords.), Editorial de la Universidad de Buenos Aires Eudeba, Buenos Aires 2012, pp. 25-45. ISBN 978-950-23-1972-8
 • Katarzyna Krzywicka, Situación jurídica de los pueblos indígenas en Venezuela. Dilemas de representación y participación, "Revista del CESLA", no 14, 2011, pp. 73-107, ISSN 1641-4713
 • Katarzyna Krzywicka, El proceso de la democratización de los países de América Latina frente a dos siglos de la independencia en la región, "Latitud Sur", Revista del Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración, no 5, Buenos Aires 2010, pp. 31-53, ISSN 1850-3659
 • Katarzyna Krzywicka, La transición política de los países de América Latina – entre el autoritarismo y la democracia, “Revista del CESLA”, no 13, T. 2, 2010, pp. 623-642, ISSN 1641-4713.
 • Katarzyna Krzywicka, Algunas reflexiones para el debate sobre la cultura política de América Latina entre la herencia y la modernidad, “Contextualizaciones Latinoamericanas”, Revista electrónica del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara, año 2, no 2, enero-junio de 2010, México, pp. 1-17, ISSN 2007-2120. 
 • Katarzyna Krzywicka, El papel de las Fuerzas Armadas en el sistema político de la República Bolivariana de Venezuela, "Cuadernos de Estudios Latinoamericanos", no 6, Julio-Diciembre, Bogotá 2009, pp. 9-23. ISSN 1909-8197
 • Katarzyna Krzywicka, The Russian Federation's Policy Toward Latin American States, "Latitud Sur", Revista del Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración, no 3, Universidad de Buenos Aires 2008, pp. 27-46. ISSN 1850-3659
 • Katarzyna Krzywicka, The Evolution of the International Role of Cuba in Latin America and the Caribbean, in: Evgenij N. Pashentsev, C. V. Miniar-Beloroutchev (eds.), Armies and Politics, Wydawnictwo Russian Progressive Review, Moskwa 2002, pp. 204-223. ISBN 5-9290-44-1
Polskojęzyczne:
 • Katarzyna Krzywicka, Demokracja bezpośrednia w Wenezueli. Determinanty prawne, "Studia Polityczne", 2013, nr 31, ss. 35-63.
 • Katarzyna Krzywicka, Wenezuela, w: Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów politycznych państw latynoamerykańskich, Piotr Łaciński (red.),  Difin, Warszawa 2013, ss. 153-177, ISBN 978-83-7641-729-5
 • Katarzyna Krzywicka, ALBA i nowa geopolityka Wenezueli - między ideologią i pragmatyzmem, "Stosunki Międzynarodowe", 2012, tom 46, nr 2, ss. 225-247, ISSN 0209-0961.
 • Pozycja i rola sił zbrojnych w procesie przekształcania państwa - casus Wenezueli, "Ameryka Łacińska", CESLA UW, Warszawa 2012, nr 1 (75), ss. 3-25. ISSN 1506-8900
 • Ameryka Łacińska u progu trzeciego stulecia niepodległości. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, w: Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, Katarzyna Krzywicka (red.),  Studia Iberoamerykańskie UMCS, vol. II, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 7-25, ISBN 978-83-7784-145-7, ISSN 2084-8072. http://www.ibuk.pl/fiszka/38635/ameryka-lacinska.html 
 • Kształtowanie państwa narodowego w Wenezueli - autorytaryzm i militaryzm w scentralizowanym państwie federalnym, w: Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności, Katarzyna Krzywicka (red.), Studia Iberoamerykańskie UMCS, vol. II, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 51-73, ISBN 978-83-7784-145-7, ISSN 2084-8072. http://www.ibuk.pl/fiszka/38635/ameryka-lacinska.html 
 • Status prawny ludności indiańskiej w Wenezueli. Dylematy partycypacji i reprezentacji, w: Antropologia polityki w Ameryce Łacińskiej na początku XXI wieku - Antropología política en América Latina a principios del siglo XXI, Magdalena Sniadecka-Kotarska, Stanisław Kosmynka (red.),  Seria: Studia i Materiały Latynoamerykańskie WSMiP Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 179-216. ISBN 978-83-928476-1-8
 • Partie polityczne i partycypacja obywatelska w Wenezueli, "Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych", vol. V, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2010, ss. 214-231. ISSN 1896-8279 
UDZIAŁ W KONFERENCJACH I KONGRESACH (wybrane przykłady):

1. Simposio Internacional "Las relaciones entre Europa Central y América Latina. Contextos históricos", referat: "La actividad misionera de la Iglesia católica romana polaca en América Latina", Centro de Estudios Ibero-Americanos, Uniwersytet Karola, Praga, 15-16.09.2016. 

2. VIII Międzynarodowy Kongres CEISAL, "Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina", wystąpienie w sesji plenarnej „Europejskie latynoamerykanistyczne czasopisma naukowe: jakość, widoczność i oddziaływanie”, zorganizowanej przez Europejską Sieć Informacji i Dokumentacji na temat Ameryki Łacińskiej (REDIAL), organizatorka i moderadorka sympozjum “Trayectorias democratizadoras de América Latina”, referat: "El marco jurídico y la práctica política de la democracia directa en Venezuela", Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, Salamanca, Hiszpania, 28.06 - 1.07.2016. 

3. Ogólnopolska konferencja naukowa "Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych", moderatorka sesji III, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 18.11.2015.

4. II Conferencia Internacional Latinoamericanista "Las relaciones entre política y religión - determinantes y nuevos paradigmas", referat: "La dimensión institucional y jurídica de las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas en la República Bolivariana de Venezuela", moderatorka panelu: "Teología de la liberación", Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 3-4.11.2015.

Organizatorka hiszpańskojęzycznej konferencji we współpracy z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polską Akademią Nauk, Oddział w Lublinie.

Strona II Międzynarodowej Konferencji Latynoamerykanistycznej

Galeria fotografii 

5. VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP), referat: "Estándares jurídicos de la libertad de conciencia, religión y de culto en la República Bolivariana de Venezuela",  Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 22-24.07.2015. 

6. III Congreso Internacional de Ciencia Política, na temat: "Legitimidad política e integridad electoral", panel especial: "Coyunturas electorales en Europa y Estados Unidos", referat: "Las elecciones presidenciales de 2015 en Polonia", moderatorka panelu: "Neoliberalismoy deuda pública, grupos económicos y sector inmobilario en el desarrollo nacional y regional de México", Asociación Méxicana de Ciencias Políticas - AMECIP, Instituto Nacional Electoral - INE, Universidad de Guadalajara, Meksyk, 15-18.07.2015. 

7. XXXIII International Congress of the Latin American Studies Association (LASA), referat: "El papel de Venezuela en cooperación e integración regional de América Latina y el Caribe", University of  Pittsburgh, San Juan, Puerto Rico, 27-30.05.2015. 

8. XVII Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas (AHILA), na temat: "Entre espacios: La historia latinoamericana en el contexto global", referat: "Las relaciones entre el Estado y la Iglesia en Venezuela. El estatus jurídico y la práctica religiosa", Instituto de Estudios Latinoamericanos, Freie Universität Berlin, Berlin, 9-13.09.2014.  

9. 23 World Congress of Political Science (IPSA/AISP), na temat: "Challenges of Contemporary Governance", RC44.173 Exploring the Role of the Military through a Geo-strategic Case Study of a Particular Country, referat: "The Armed Forces in the Process of Transformation of the State. The Case of Venezuela", Montreal, Québec, Canada, 19-24.07.2014.   

10. XVI Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC), na temat:  "El viejo mundo y el nuevo mundo en la era del dialogo", referat: "La política exterior de Venezuela - entre la ideología y el pragmatismo"Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara, Turquía, 8-11.10.2013. 

11. I Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistów / Conferencia Internacional de Latinoamericanistas na temat: "Ameryka Łacińska wobec przeobrażeń geopolitycznych i nowych zagrożeń" / "América Latina frente a las transformaciones geopolíticas y nuevas amenazas". Organizatorka konferencji, moderatorka sesji plenarnej i panelu w języku hiszpańskim. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, Przemyśl 27-28.06.2013.

Galeria fotografii 

Materiał filmowy

12. VII Międzynarodowy Kongres CEISAL, "Memoria, presente y provenir en América Latina", referat: "La posición geopolítica de Cuba. Las nuevas relaciones y viejos límites", Universidad Fernando Pessoa, Oporto, Portugalia, 12-15.06.2013.

13. III Kongres Międzynarodowy CEINLADI i X Sympozjum Ameryka Łacińska i Karaiby na temat: "La región frente a los desafíos que generan las crisis y paradigmas emergentes en el sistema internacional y regional. Análisis historicos, económicos y sociopolíticos"; moderatorka panelu: "Relaciones internacionales, globalización y paradigmas emergentes"; referat na temat: "El ALBA y la nueva geopolítica de Venezuela - entre la ideología y el pragmatismo"; Uniwersytet Buenos Aires, 24-26.10.2012. 

14. II Ogólnopolski Kongres Politologii (PTNP), na temat: "Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata", koordynatorka panelu nr 66 na temat: Transformacje demokratyczne i nowa geopolityka w Ameryce Łacińskiej; referat na temat: "Transformacja polityczna i nowa geopolityka Wenezueli", Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 19-21.09.2012. 

15. 54 Międzynarodowy Kongres Amerykanistów-International Congress of Americanists (ICA), na temat: "Building Dialouges in the Americas-Construyendo Diálogos en las Américas"; zorganizowanie i moderowanie sympozjum nr 402 na temat: América Latina: cambios a nivel regional y en su inserción internacional; referat na temat: "La dimensión política de los cambios sistémicos en América Latina: especificidades, desafíos y amenazas", Uniwersytet Wiedeński, Wiedeń, 15-20.07.2012.  

16. VI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP), na temat: "La investigación política en América Latina", referat: "La democracia directa en Venezuela - entre la representación, participación y delegación del poder", La Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO Sede Ecuador, Quito, 12-14.06.2012.    

17. XV Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC), referat: "Situación jurídica de los pueblos indígenas en Venezuela. Dilemas de representación y participación", Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, España, 11-13.07.2011.     

18. Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych (PTSL) i Zakładu Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Łódzkiego na temat: Antropologia polityki w Ameryce Łacińskiej na początku XXI wieku, referat: "Status prawny ludności indiańskiej w Wenezueli. Dylematy partycypacji i reprezentacji", Uniwersytet Łódzki, 26-27.11.2010. 

19. Seminario Internacional de Economía, Finanzas y Políticas Públicas, referat: "Procesos político-económicos en América Latina en la Globalización"Universidad Iberoamericana Puebla, México, 10-11.11.2010.    

20. IX Sympozjum i II Kongres Międzynarodowy CEINLADI na temat: Los Bicentenarios ante la coyuntura regional y global. Realidades y controversias desde el análisis histórico, económico y sociopolítico, udział w konferencji plenarnej z wystąpieniem: América Latina en cambio - desarrollo político, económico y social; udział w panelu z referatem na temat: "La transición política de los países de América Latina - entre el autoritarismo y la democracia"; Koordynatorka panelu zatytułowanego: "Desarrollo energético. Una problemática histórica que continúa vigente", Universidad de Buenos Aires, Argentina, 20-22.10.2010.          

21. VI Kongres Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL), na temat: "Independencias-Dependencias-Interdependencias", Sympozjum 18. Ciudadanos, Partidos y Gobierno: viejos y nuevos caminos para la participación política en América Latina, koordynatorzy: Laurence Whitehead - Univeristy of Oxford, Yanina Welp - University of Zurich. Referat: "El sistema de partidos de Venezuela - entre la representación y participación", IPEALT - Université de Toulouse Le Mirail, Tuluza, 30.06 - 3.07.2010, http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/6277_CEISAL_11_FICHES_AXES.pdf    

22. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: "Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Historia i współczesność". Organizatorka; Moderatorka sesji: Ameryka Łacińska w drodze do niepodległości; Referat: "Spór o koncepcję państwa w okresie kształtowania niepodległości Wenezueli", KUL-UMCS, Lublin 8.06.2010. http://www.red-redial.net/america-noticia-3541.html


Ogłoszenia

Konsultacje we wrześniu:
14.09. (czwartek)      11.00-12.30
19.09. (wtorek)         11.00-12.30
26.09. (wtorek)         15.30-17.30
pok. 119

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 26 września 
o godz. 16.00, pok. 119.