Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Krajka

Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
ZAKŁAD MODELOWANIA I SYMULACJI KOMPUTEROWYCH
Funkcje
Kierownik Zakładu
Adres e-mail
Wyświetl