Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Mirosław Jawor

Stanowisko
wykładowca
Jednostki
CENTRUM JĘZYKA PORTUGALSKIEGO/CAMÕES, ZAKŁAD STUDIÓW PORTUGALISTYCZNYCH
Funkcje
Z-ca Dyrektora Centrum
Telefon
815372720
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


KONSULTACJE WE WRZEŚNIU 2017:


 


8 IX – 9.30 – 11.00


15 IX– 9.30- 11.00


20 IX - 8.00 - 9.30


27 IX - 8.00 - 9.30


(sala cc)


 


Egzamin poprawkowy z PNJP (portugalistyka, iberystyka I rok) oraz z zajęć dyskursywno-receptywnych II języka (lingwistyka AP, I rok) odbędzie się w dniu 15 września o godz. 9.30


 


 


 

O sobie

Tematyka prowadzonych zajęć:

Praktyczna nauka języka portugalskiego

Tłumaczenia praktyczne

Historia Portugalii